De wettekst voorziet in de verlenging van de investeringsaftrek van 25 procent tot eind 2022. Die ingreep moet kmo's en eenmanszaken stimuleren om te blijven investeren. Er is ook een stimulans ingeschreven voor extra opleidingsuren boven de wettelijke voorziene vorming, en dat via de bedrijfsvoorheffing. De Programmawet voert ook de verhoging in van de belastingvrije som voor mantelzorgers die een oudere persoon in huis halen, net als de hogere belastingvermindering voor kinderopvang. Ook voert het ontwerp de btw van 6 procent op sloop en heropbouw in. Op maatschappelijk vlak voert de tekst de verlenging in van het geboorteverlof voor vaders, en dat zowel voor werknemers als zelfstandigen en ambtenaren. In een eerste fase gaat dat verlof van tien naar vijftien dagen. Vanaf 2023 komen daar nog eens vijf dagen bij. Over de hoogte van de bedragen volgt binnenkort duidelijkheid. Voor de zelfstandigen bevat de programmawet ook een verhoging van het minimumpensioen met 2,65 procent vanaf 1 januari 2021. Het bruto minimumbedrag voor een volledige loopbaan zal dus stijgen van 1.291,69 tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 euro tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd. Tegen het einde van de legislatuur zullen de minimumpensioenen 11 procent toenemen. De programmawet voert ook de voorziene investering in de gezondheidszorg door. Vanaf 2022 geldt de afgesproken groeinorm van 2,5 procent voor de rest van de legislatuur. Nieuw is wel dat de tekst voor volgend jaar een vast bedrag uit de btw en de roerende voorheffing voorziet dat wordt toegewezen aan de RSZ. De RSZ wordt normaal gezien voor een stuk gespijsd door de alternatieve financiering, die gebaseerd is op ontvangsten uit btw en eventueel accijnzen. De coronacrisis heeft dat systeem dit jaar overhoop gehaald, waardoor de btw en accijnzen niet volstaan. Daarom wordt dit jaar voor een stuk geput uit de bedrijfsvoorheffing. Voor 2021 wordt uitzonderlijk een vast bedrag ingeschreven dat uit de btw en de roerende voorheffing aan de RSZ wordt toegewezen. (Belga)

De wettekst voorziet in de verlenging van de investeringsaftrek van 25 procent tot eind 2022. Die ingreep moet kmo's en eenmanszaken stimuleren om te blijven investeren. Er is ook een stimulans ingeschreven voor extra opleidingsuren boven de wettelijke voorziene vorming, en dat via de bedrijfsvoorheffing. De Programmawet voert ook de verhoging in van de belastingvrije som voor mantelzorgers die een oudere persoon in huis halen, net als de hogere belastingvermindering voor kinderopvang. Ook voert het ontwerp de btw van 6 procent op sloop en heropbouw in. Op maatschappelijk vlak voert de tekst de verlenging in van het geboorteverlof voor vaders, en dat zowel voor werknemers als zelfstandigen en ambtenaren. In een eerste fase gaat dat verlof van tien naar vijftien dagen. Vanaf 2023 komen daar nog eens vijf dagen bij. Over de hoogte van de bedragen volgt binnenkort duidelijkheid. Voor de zelfstandigen bevat de programmawet ook een verhoging van het minimumpensioen met 2,65 procent vanaf 1 januari 2021. Het bruto minimumbedrag voor een volledige loopbaan zal dus stijgen van 1.291,69 tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 euro tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd. Tegen het einde van de legislatuur zullen de minimumpensioenen 11 procent toenemen. De programmawet voert ook de voorziene investering in de gezondheidszorg door. Vanaf 2022 geldt de afgesproken groeinorm van 2,5 procent voor de rest van de legislatuur. Nieuw is wel dat de tekst voor volgend jaar een vast bedrag uit de btw en de roerende voorheffing voorziet dat wordt toegewezen aan de RSZ. De RSZ wordt normaal gezien voor een stuk gespijsd door de alternatieve financiering, die gebaseerd is op ontvangsten uit btw en eventueel accijnzen. De coronacrisis heeft dat systeem dit jaar overhoop gehaald, waardoor de btw en accijnzen niet volstaan. Daarom wordt dit jaar voor een stuk geput uit de bedrijfsvoorheffing. Voor 2021 wordt uitzonderlijk een vast bedrag ingeschreven dat uit de btw en de roerende voorheffing aan de RSZ wordt toegewezen. (Belga)