Ze hebben onder de naam 'Carta Academica' een charter opgesteld dat intussen door een vijftigtal proffen ondertekend is. Onder meer professor mensenrechten Eva Brems (UGent) en professor ethiek Freddy Mortier (UGent) sloten zich al aan bij de oproep.

'Wij zijn Franstalige en Nederlandstalige Belgische academici die besloten hebben tussen te komen in het maatschappelijk debat over algemene onderwerpen die niet tot onze strikte specialismen behoren', schrijven ze op de site cartaacademica.org. 'Op alle gebieden, van de exacte wetenschappen tot de menswetenschappen via de medische wetenschappen, zou de universiteit er moeten zijn om zekerheden overhoop te gooien, om gewoontes in vraag te stellen en om mentaliteiten te veranderen', staat te lezen in het charter.

Met hun tekst mengen de academici zich meteen in het maatschappelijk debat. 'We zijn getuige van een drastisch toenemende ongelijkheid, een gedurige erosie van de openbare diensten, een geleidelijke verschuiving van politieke verantwoordelijkheden naar de privésector en een steeds hardere taal naar de zwakkeren onder ons - die steeds talrijker worden', staat er te lezen.

In De Morgen laten twee collega's weten dat ze die politieke stellingname niet gepast vinden.

In het studentenblad Veto wijst de Leuvense Letterendecaan Jo Tollebeek erop dat engagement niet beloond wordt in het academisch dossier van onderzoekers. 'Als ze later bevordering vragen, telt dat nooit mee. Dat vind ik niet correct. Het is een deel van je engagement, maar het is ook een deel van je job.'

Ze hebben onder de naam 'Carta Academica' een charter opgesteld dat intussen door een vijftigtal proffen ondertekend is. Onder meer professor mensenrechten Eva Brems (UGent) en professor ethiek Freddy Mortier (UGent) sloten zich al aan bij de oproep.'Wij zijn Franstalige en Nederlandstalige Belgische academici die besloten hebben tussen te komen in het maatschappelijk debat over algemene onderwerpen die niet tot onze strikte specialismen behoren', schrijven ze op de site cartaacademica.org. 'Op alle gebieden, van de exacte wetenschappen tot de menswetenschappen via de medische wetenschappen, zou de universiteit er moeten zijn om zekerheden overhoop te gooien, om gewoontes in vraag te stellen en om mentaliteiten te veranderen', staat te lezen in het charter. Met hun tekst mengen de academici zich meteen in het maatschappelijk debat. 'We zijn getuige van een drastisch toenemende ongelijkheid, een gedurige erosie van de openbare diensten, een geleidelijke verschuiving van politieke verantwoordelijkheden naar de privésector en een steeds hardere taal naar de zwakkeren onder ons - die steeds talrijker worden', staat er te lezen. In De Morgen laten twee collega's weten dat ze die politieke stellingname niet gepast vinden. In het studentenblad Veto wijst de Leuvense Letterendecaan Jo Tollebeek erop dat engagement niet beloond wordt in het academisch dossier van onderzoekers. 'Als ze later bevordering vragen, telt dat nooit mee. Dat vind ik niet correct. Het is een deel van je engagement, maar het is ook een deel van je job.'