'Op die manier verwordt geschiedenis tot een instrument van de politiek', zegt Van Nieuwenhuyse. 'En we zien in andere landen waartoe dat leidt.' Het is volgens de professor ook niet verstandig om identiteit te gaan opdringen. 'Ik kan onverschillig zijn ten opzichte van identiteit. Niemand hoeft mij die op te dringen. Het pleidooi voor zo'n Vlaamse canon neigt naar een vorm van superioriteitsdenken waar ik absoluut niet van hou. Een samenleving wordt bovendien gemaakt op basis van heel veel invloeden van buitenaf. Dit is een pleidooi voor een uitsluitend mechanisme in plaats van een insluitend. Gewoon schrappen dit idee', aldus Van Nieuwenhuyse.

'Op die manier verwordt geschiedenis tot een instrument van de politiek', zegt Van Nieuwenhuyse. 'En we zien in andere landen waartoe dat leidt.' Het is volgens de professor ook niet verstandig om identiteit te gaan opdringen. 'Ik kan onverschillig zijn ten opzichte van identiteit. Niemand hoeft mij die op te dringen. Het pleidooi voor zo'n Vlaamse canon neigt naar een vorm van superioriteitsdenken waar ik absoluut niet van hou. Een samenleving wordt bovendien gemaakt op basis van heel veel invloeden van buitenaf. Dit is een pleidooi voor een uitsluitend mechanisme in plaats van een insluitend. Gewoon schrappen dit idee', aldus Van Nieuwenhuyse.