Professor Vermeulen werd in 1940 geboren in het Oost-Vlaamse Oordegem (Lede). Hij studeerde geschiedenis aan de UGent. Zijn licentiaatsverhandeling werd in 1962 bekroond met de jaarlijkse André Schaepdrijverprijs, zo blijkt uit een overzicht van de Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent (OSGG). In 1969 promoveerde hij als doctor in de hedendaagse geschiedenis. Daarnaast behaalde Vermeulen een licentiaatsdiploma in de Oosterse Taalkunde en een kandidatuur in de Rechten, zegt de Vakgroep Talen en Culturen van de Universiteit Gent, waar hij in 2006 met emeritaat ging. Vermeulen doceerde ook aan de KU Leuven. Vermeulen was voorts voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen en was de promotor van de Vlaamse inbreng in het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, klinkt het op zijn biografie bij Davidsfonds Academie, waar hij naast het geven van lezingen ook cultuurreizen begeleidde. Professor Vermeulen publiceerde onder meer over de Arabische volksliteratuur, de geschiedenis van Egypte en Syrië in de tiende tot de vijftiende eeuw en de islamdoctrine. Wat dat laatste betreft was Vermeulen een bekend islamcriticus, tot zijn emeritaat nam hij regelmatig deel aan het publieke debat over de islam. Vermeulen werd ook een aantal keer door het gerecht aangesteld als deskundige in assisenzaken waarbij het religieus aspect mogelijk een verband hield. (Belga)

Professor Vermeulen werd in 1940 geboren in het Oost-Vlaamse Oordegem (Lede). Hij studeerde geschiedenis aan de UGent. Zijn licentiaatsverhandeling werd in 1962 bekroond met de jaarlijkse André Schaepdrijverprijs, zo blijkt uit een overzicht van de Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent (OSGG). In 1969 promoveerde hij als doctor in de hedendaagse geschiedenis. Daarnaast behaalde Vermeulen een licentiaatsdiploma in de Oosterse Taalkunde en een kandidatuur in de Rechten, zegt de Vakgroep Talen en Culturen van de Universiteit Gent, waar hij in 2006 met emeritaat ging. Vermeulen doceerde ook aan de KU Leuven. Vermeulen was voorts voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen en was de promotor van de Vlaamse inbreng in het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, klinkt het op zijn biografie bij Davidsfonds Academie, waar hij naast het geven van lezingen ook cultuurreizen begeleidde. Professor Vermeulen publiceerde onder meer over de Arabische volksliteratuur, de geschiedenis van Egypte en Syrië in de tiende tot de vijftiende eeuw en de islamdoctrine. Wat dat laatste betreft was Vermeulen een bekend islamcriticus, tot zijn emeritaat nam hij regelmatig deel aan het publieke debat over de islam. Vermeulen werd ook een aantal keer door het gerecht aangesteld als deskundige in assisenzaken waarbij het religieus aspect mogelijk een verband hield. (Belga)