Het gaat om een proefproject van het Family Justice Center (een nieuw partnerschap van Hasselt en Genk, OCMW's, politie, parket en hulpverlening) met Europees geld. Op dit moment wordt het team van acht mensen opgeleid. Het idee komt uit het Nederlands-Limburgse Venlo, waar intrafamiliaal geweld een hoge graad van herhaling heeft. In Venlo daalde de recidive van 60 naar 15 procent met het project. Concreet zullen alle pv's voor familiaal geweld naar het Family Justice Center worden gestuurd. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen de zwaardere dossiers, die een telefoontje krijgen van het centrum, en de lichtere dossiers, waarvoor een vermanende brief van het parket vertrekt met het advies hulp te zoeken. "Hoe sneller, hoe meer resultaat", zegt Dries Wyckmans van het Centrum. "De eerste werkdag nadat een pv voor intrafamiliaal geweld is opgesteld en een tijdelijk huisverbod is opgelegd, trekt een 'intensive case-manager' naar het gezin, om met dader, slachtoffer en kinderen te spreken. Samen kijken we naar oplossingen en stellen we een hulpverleningsplan op. Tien dagen lang is er een intensieve opvolging." (Belga)

Het gaat om een proefproject van het Family Justice Center (een nieuw partnerschap van Hasselt en Genk, OCMW's, politie, parket en hulpverlening) met Europees geld. Op dit moment wordt het team van acht mensen opgeleid. Het idee komt uit het Nederlands-Limburgse Venlo, waar intrafamiliaal geweld een hoge graad van herhaling heeft. In Venlo daalde de recidive van 60 naar 15 procent met het project. Concreet zullen alle pv's voor familiaal geweld naar het Family Justice Center worden gestuurd. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen de zwaardere dossiers, die een telefoontje krijgen van het centrum, en de lichtere dossiers, waarvoor een vermanende brief van het parket vertrekt met het advies hulp te zoeken. "Hoe sneller, hoe meer resultaat", zegt Dries Wyckmans van het Centrum. "De eerste werkdag nadat een pv voor intrafamiliaal geweld is opgesteld en een tijdelijk huisverbod is opgelegd, trekt een 'intensive case-manager' naar het gezin, om met dader, slachtoffer en kinderen te spreken. Samen kijken we naar oplossingen en stellen we een hulpverleningsplan op. Tien dagen lang is er een intensieve opvolging." (Belga)