"De enige ambitie die we hadden en hebben met het eiland, is de bescherming van de inwoners van Knokke-Heist", zei Weyts. "Het gaat ons om veiligheid, punt aan de lijn." Enkele jaren geleden had Weyts, samen met staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), het idee voorgesteld om een klein eiland aan te leggen om na te gaan in welke mate op die manier de Oostkust beschermd kan worden. Nu het openbaar onderzoek loopt, gingen burgemeester Lippens en het gemeentebestuur op de achterste poten staan. De rust keerde weer toen De Backer stelde dat het eiland niet in regel was met het Marien Ruimtelijk Plan. "Het openbaar onderzoek loopt nog, alvorens het weer naar de federale regering moet ter goedkeuring", aldus de Vlaamse minister. Hij wil meedenken aan alternatieven. "We willen dit dossier in alle openheid en rust behandelen. Alle aspecten moeten aan bod kopen, economie, milieu, toerisme... Geen enkel scenario wordt voorgetrokken. We kijken ook naar goede en slechte voorbeelden uit het buitenland. We kunnen ook een duinenmuur of een muur optrekken, maar daar is ook niemand mee gediend." (Belga)

"De enige ambitie die we hadden en hebben met het eiland, is de bescherming van de inwoners van Knokke-Heist", zei Weyts. "Het gaat ons om veiligheid, punt aan de lijn." Enkele jaren geleden had Weyts, samen met staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), het idee voorgesteld om een klein eiland aan te leggen om na te gaan in welke mate op die manier de Oostkust beschermd kan worden. Nu het openbaar onderzoek loopt, gingen burgemeester Lippens en het gemeentebestuur op de achterste poten staan. De rust keerde weer toen De Backer stelde dat het eiland niet in regel was met het Marien Ruimtelijk Plan. "Het openbaar onderzoek loopt nog, alvorens het weer naar de federale regering moet ter goedkeuring", aldus de Vlaamse minister. Hij wil meedenken aan alternatieven. "We willen dit dossier in alle openheid en rust behandelen. Alle aspecten moeten aan bod kopen, economie, milieu, toerisme... Geen enkel scenario wordt voorgetrokken. We kijken ook naar goede en slechte voorbeelden uit het buitenland. We kunnen ook een duinenmuur of een muur optrekken, maar daar is ook niemand mee gediend." (Belga)