De agent had maandag aan de rechtbank gezegd dat hij die informatie niet gekregen had. Hij dacht samen met zijn collega's bezig te zijn aan een achtervolging op dieven die een vracht op een Naamse parking gestolen hadden. De informatieuitwisseling tussen de ploegen uit Namen en Bergen, allebei betrokken bij de achtervolging, verliep via een tussenpersoon. Er bestond dus een risico op informatieverlies of desinformatie, zoals ook het Comité P ook al aangehaald heeft. 'Ja, er was een gebrekkige doorstroming van de informatie, maar de Henegouwse agenten waren wel degelijk op de hoogte.' Het parket wees er verder ook op dat de collega van de bewuste agent, die achter het stuur van het politievoertuig zat, hem niet gevraagd heeft zijn wapen te gebruiken. 'Hij kreeg enkel de vraag om zijn wapen te tonen om de bestuurder van de bestelwagen aan te zetten om te vertragen.'

's Nachts een schot afvuren op een bewegend voertuig wordt immers sterk afgeraden. 'Geen enkele andere agent zou in exact dezelfde omstandigheden dezelfde houding aangenomen hebben', pleitte Godart. 'En trouwens, geen enkele andere agent heeft die nacht zijn wapen gebruikt.' Een ander element in de vordering was dat de agent niet onmiddellijk over zijn schot gesproken heeft. 'Het was zijn collega die het ter sprake bracht, hoewel het om een essentieel element ging voor het vervolg van het onderzoek. Niets rechtvaardigde die vertraging.'

Het meisje zat volgens de advocaat-generaal voorin. Op basis van de objectieve elementen in het dossier besloot ze dat 'een schot door de spanning of uit compatibel lijkt te zijn met de geanalyseerde elementen'. Er is dus geen sprake van voorbedachtheid. 'Ik kan niet aantonen dat hij de intentie had om te doden of dat hij dit risico bewust heeft aanvaard', aldus het parket. Er werd dus een jaar cel met uitstel geëist. 'Hij probeert de schuld door te schuiven aan iedereen, behalve aan zichzelf', besloot Godart. 'Dat gebrek aan waardigheid betreur ik.'

Echtgenote van politieagent vraagt ouders Mawda om vergiffenis

De echtgenote van de politieagent die het schot loste waardoor Mawda om het leven kwam, heeft in een brief aan de ouders van de peuter vergiffenis gevraagd voor haar man. Laurent Kennes, de advocaat van de agent die terechtstaat voor onopzettelijke doodslag, las de brief dinsdag voor voor de correctionele rechtbank in Bergen.

'Pardon voor de daad van mijn man. Pardon voor de manier waarop u in ons land behandeld bent. Pardon voor het gebrek aan menselijkheid waarmee u geconfronteerd werd omdat u niet over de juiste papieren beschikt', schreef de vrouw, die gechoqueerd was door het gebrek aan menselijkheid dat de ouders van Mawda ervaarden.

De vrouw wou met hen praten over haar echtgenoot, die hun vriend had kunnen zijn, zo zei ze, zonder dit drama. 'We kennen elkaar 30 jaar, waarvan we 29 jaar hebben samengeleefd. Hij was een gelukkige, vrolijke man, de eerste om vrienden van allerlei slag uit te nodigen, van alle nationaliteiten. Hij hield van zijn werk bij de wegpolitie. Hij wou van het leven genieten en we hadden alles om gelukkig te zijn, tot die dag dat alles in elkaar stortte, als een kaartenhuisje.'

Sindsdien houdt het koppel de schijn op naar de buitenwereld, maar lijdt het in stilte. 'We zijn alleen nog triest. Slapen, wat wil dat zeggen? Onze nachten zijn te kort. Tussen de donkere gedachten, de afspraken bij de psycholoog, probeert hij zich stap voor stap weer op te bouwen.' De vrouw, van wie haar vader van Algerijnse afkomst is, walgt ervan dat haar man, die ook een migratieverleden heeft, als racist wordt afgeschilderd. 'We weten niet meer hoe we moeten leven.' Volgens de vrouw was haar man gestresseerd tijdens de achtervolging. 'Iedereen heeft de feiten vanuit een ander perspectief gezien', schreef ze. 'Als ik de vele leugens hoor over mijn man, dan zeg ik 'neen'. In deze zaak zijn er niets dan verliezers. U heeft uw kind verloren, wij de man die hij ooit was. Sinds die dag zit hij gevangen in zijn hoofd en wij houden hem daar gezelschap', besloot ze.

Advocaat politieagent: verantwoordelijke voor drama is bestuurder bestelwagen

Volgens Laurent Kennes, de advocaat van de politieagent die terechtstaat voor de onopzettelijke doodslag van peuter Mawda, is de enige schuldige van het drama de bestuurder van de bestelwagen, niet de politieagent. Mawda kwam om bij een achtervolging in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op autosnelweg E42, door een politiekogel. Kennes vroeg dat de politieagent vrijgesproken wordt, of anders opschorting van straf krijgt.

De advocaat kwam terug op de eerste verklaring van zijn cliënt tegenover het Comité P. Hij verklaarde dat hij dacht dat dieven de bestelwagen bestuurden. Hij wou in de autoband schieten om die traag te laten leeglopen, zodat de bestelwagen tot stilstand zou komen. Kennes ging ook in op de doorstroming van informatie bij de achtervolging. "De mensen van de dispatching praatten met de collega van mijn cliënt, die geen radio had in de wagen maar een walkietalkie, waarvan de audiokwaliteit anders is."

Maandag had een advocaat van de burgerlijke partijen verklaard dat de agent "gewoon" was om op migranten te jagen, sinds de start van Operatie Medusa. In de loop van de dag zou hij al een voertuig "gemist" hebben, vol migranten. Kennes zei dat hij niet wist waar zijn collega dat gelezen had. "Ze heeft maar een deel van de transcriptie gelezen."

Dinsdag betreurde de advocaat-generaal dat de politieagent niet onmiddellijk gewag had gemaakt van het schot. Kennes antwoordde dat zijn cliënt er al over praatte rond 2.30 uur die nacht, met zijn collega. "Hij heeft niet opzettelijk verborgen dat hij geschoten heeft. Het omgekeerde verkondigen, op een openbare zitting, is fout." De advocaat zei dat hij verrast was om te horen dat de burgerlijke partijen pleitten voor een herkwalificatie van de feiten voor de twee andere beklaagden, omdat zij menen dat enkel de politieagent verantwoordelijk is. "Dat zijn mensenhandelaars. Wie brengt iedereen in gevaar om niet gearresteerd te worden? De bestuurder van de bestelwagen, niet mijn cliënt."

Hij voegde eraan toe dat een politieagent van Namen zich burgerlijke partij had gesteld, omdat hij gechoqueerd was door de feiten, terwijl hij meer ervaring heeft dan zijn cliënt. De advocaat herhaalde dat de ware verantwoordelijke voor het drama niet zijn cliënt is, maar de bestuurder van de bestelwagen met migranten.

Kennes citeerde daarop verschillende getuigenverklaringen van migranten in het busje. "We waren meer bang van de manier waarop de bestuurder reed dan van de politie", klonk het onder meer. De advocaat hekelde daarnaast dat het parket geen vrijspraak had geëist. "Dat was mijn angst, het openbaar ministerie is verblind door het lijden van de familie en neemt niet voldoende afstand", zei Kennes, die naar eigen zeggen weigert om van dit proces een politiek proces te maken. Hij betwistte ook de theorie van de burgerlijke partijen, die pleitten dat de agent wist dat zijn daad bepaalde gevolgen kon hebben, maar dat hij die op de koop toe nam.

Kennes verwees naar een uitspraak van het Hof van Cassatie hierover in 2019. "Het is zeker dat het schot accidenteel is en dat er noch een gebrek aan voorzorg was, noch aan voorzichtigheid." Kennes zei ook dat de agent de nodige schietopleidingen had gevolgd. Sinds de feiten wordt de politieagent psychiatrisch opgevolgd. Hij was anderhalf jaar werkonbekwaam. Intussen doet hij weer bureauwerk, "maar weer de weg opgaan is onmogelijk voor hem", aldus Kennes.

Zeven en tien jaar cel geëist voor smokkelaar en bestuurder bestelwagen

De twee jonge Irakezen die terechtstaan in het proces over de dood van het 2-jarige Koerdische meisje Mawda riskeren zware straffen. Procureur des konings Christian Henry eiste voor de vermoedelijke bestuurder van de bestelwagen tien jaar cel, omdat hij al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten. De vermoedelijke smokkelaar riskeert zeven jaar. Beiden worden ze vervolgd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, met de dood als verzwarende omstandigheid, en weerspannigheid met wapens.

De twee Irakezen zaten op het moment van de feiten samen met 25 anderen in de bestelwagen die de vluchtelingen vanuit Luik naar de Franse Opaalkust moest brengen, vanwaar ze het Kanaal wilden oversteken. De twee ontkennen mensensmokkelaars te zijn. De bestuurder werd in juli 2016 al veroordeeld voor mensensmokkel. Voor de procureur is het bewezen dat hij voor de feiten ook al in Engeland was, en dat hij niet van plan was zich daar te vestigen zoals hij beweerde. Nog volgens de procureur is duidelijk dat hij achter het stuur zat.

Verschillende getuigen hadden het over een man die een zwarte trui droeg, en die werd in het voertuig teruggevonden. Op die pull werd zijn DNA aangetroffen. Zijn medebeklaagde ontkent een van de drie mannen te zijn die voorin het voertuig werd gespot door de politie. Hij geeft toe dat hij bij de aankoop van de bestelwagen was, maar zegt dat hij niet meedeed aan de koop. De verkoper zegt echter dat hij een van de drie aankopers was.

Onder meer een video op zijn Facebookprofiel en sigarettenpeuken met daarop zijn DNA die in het voertuig gevonden werden, geven voor de procureur zijn betrokkenheid aan. 'De ene bestuurde de bestelwagen, de andere was de smokkelaar die hem het bevel gaf niet te stoppen tijdens de achtervolging die meer dan een halfuur duurde', aldus Henry. 'Hun gedrag was fataal voor de arme Mawda.'

De agent had maandag aan de rechtbank gezegd dat hij die informatie niet gekregen had. Hij dacht samen met zijn collega's bezig te zijn aan een achtervolging op dieven die een vracht op een Naamse parking gestolen hadden. De informatieuitwisseling tussen de ploegen uit Namen en Bergen, allebei betrokken bij de achtervolging, verliep via een tussenpersoon. Er bestond dus een risico op informatieverlies of desinformatie, zoals ook het Comité P ook al aangehaald heeft. 'Ja, er was een gebrekkige doorstroming van de informatie, maar de Henegouwse agenten waren wel degelijk op de hoogte.' Het parket wees er verder ook op dat de collega van de bewuste agent, die achter het stuur van het politievoertuig zat, hem niet gevraagd heeft zijn wapen te gebruiken. 'Hij kreeg enkel de vraag om zijn wapen te tonen om de bestuurder van de bestelwagen aan te zetten om te vertragen.' 's Nachts een schot afvuren op een bewegend voertuig wordt immers sterk afgeraden. 'Geen enkele andere agent zou in exact dezelfde omstandigheden dezelfde houding aangenomen hebben', pleitte Godart. 'En trouwens, geen enkele andere agent heeft die nacht zijn wapen gebruikt.' Een ander element in de vordering was dat de agent niet onmiddellijk over zijn schot gesproken heeft. 'Het was zijn collega die het ter sprake bracht, hoewel het om een essentieel element ging voor het vervolg van het onderzoek. Niets rechtvaardigde die vertraging.' Het meisje zat volgens de advocaat-generaal voorin. Op basis van de objectieve elementen in het dossier besloot ze dat 'een schot door de spanning of uit compatibel lijkt te zijn met de geanalyseerde elementen'. Er is dus geen sprake van voorbedachtheid. 'Ik kan niet aantonen dat hij de intentie had om te doden of dat hij dit risico bewust heeft aanvaard', aldus het parket. Er werd dus een jaar cel met uitstel geëist. 'Hij probeert de schuld door te schuiven aan iedereen, behalve aan zichzelf', besloot Godart. 'Dat gebrek aan waardigheid betreur ik.' De echtgenote van de politieagent die het schot loste waardoor Mawda om het leven kwam, heeft in een brief aan de ouders van de peuter vergiffenis gevraagd voor haar man. Laurent Kennes, de advocaat van de agent die terechtstaat voor onopzettelijke doodslag, las de brief dinsdag voor voor de correctionele rechtbank in Bergen. 'Pardon voor de daad van mijn man. Pardon voor de manier waarop u in ons land behandeld bent. Pardon voor het gebrek aan menselijkheid waarmee u geconfronteerd werd omdat u niet over de juiste papieren beschikt', schreef de vrouw, die gechoqueerd was door het gebrek aan menselijkheid dat de ouders van Mawda ervaarden. De vrouw wou met hen praten over haar echtgenoot, die hun vriend had kunnen zijn, zo zei ze, zonder dit drama. 'We kennen elkaar 30 jaar, waarvan we 29 jaar hebben samengeleefd. Hij was een gelukkige, vrolijke man, de eerste om vrienden van allerlei slag uit te nodigen, van alle nationaliteiten. Hij hield van zijn werk bij de wegpolitie. Hij wou van het leven genieten en we hadden alles om gelukkig te zijn, tot die dag dat alles in elkaar stortte, als een kaartenhuisje.' Sindsdien houdt het koppel de schijn op naar de buitenwereld, maar lijdt het in stilte. 'We zijn alleen nog triest. Slapen, wat wil dat zeggen? Onze nachten zijn te kort. Tussen de donkere gedachten, de afspraken bij de psycholoog, probeert hij zich stap voor stap weer op te bouwen.' De vrouw, van wie haar vader van Algerijnse afkomst is, walgt ervan dat haar man, die ook een migratieverleden heeft, als racist wordt afgeschilderd. 'We weten niet meer hoe we moeten leven.' Volgens de vrouw was haar man gestresseerd tijdens de achtervolging. 'Iedereen heeft de feiten vanuit een ander perspectief gezien', schreef ze. 'Als ik de vele leugens hoor over mijn man, dan zeg ik 'neen'. In deze zaak zijn er niets dan verliezers. U heeft uw kind verloren, wij de man die hij ooit was. Sinds die dag zit hij gevangen in zijn hoofd en wij houden hem daar gezelschap', besloot ze. Volgens Laurent Kennes, de advocaat van de politieagent die terechtstaat voor de onopzettelijke doodslag van peuter Mawda, is de enige schuldige van het drama de bestuurder van de bestelwagen, niet de politieagent. Mawda kwam om bij een achtervolging in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op autosnelweg E42, door een politiekogel. Kennes vroeg dat de politieagent vrijgesproken wordt, of anders opschorting van straf krijgt. De advocaat kwam terug op de eerste verklaring van zijn cliënt tegenover het Comité P. Hij verklaarde dat hij dacht dat dieven de bestelwagen bestuurden. Hij wou in de autoband schieten om die traag te laten leeglopen, zodat de bestelwagen tot stilstand zou komen. Kennes ging ook in op de doorstroming van informatie bij de achtervolging. "De mensen van de dispatching praatten met de collega van mijn cliënt, die geen radio had in de wagen maar een walkietalkie, waarvan de audiokwaliteit anders is." Maandag had een advocaat van de burgerlijke partijen verklaard dat de agent "gewoon" was om op migranten te jagen, sinds de start van Operatie Medusa. In de loop van de dag zou hij al een voertuig "gemist" hebben, vol migranten. Kennes zei dat hij niet wist waar zijn collega dat gelezen had. "Ze heeft maar een deel van de transcriptie gelezen." Dinsdag betreurde de advocaat-generaal dat de politieagent niet onmiddellijk gewag had gemaakt van het schot. Kennes antwoordde dat zijn cliënt er al over praatte rond 2.30 uur die nacht, met zijn collega. "Hij heeft niet opzettelijk verborgen dat hij geschoten heeft. Het omgekeerde verkondigen, op een openbare zitting, is fout." De advocaat zei dat hij verrast was om te horen dat de burgerlijke partijen pleitten voor een herkwalificatie van de feiten voor de twee andere beklaagden, omdat zij menen dat enkel de politieagent verantwoordelijk is. "Dat zijn mensenhandelaars. Wie brengt iedereen in gevaar om niet gearresteerd te worden? De bestuurder van de bestelwagen, niet mijn cliënt."Hij voegde eraan toe dat een politieagent van Namen zich burgerlijke partij had gesteld, omdat hij gechoqueerd was door de feiten, terwijl hij meer ervaring heeft dan zijn cliënt. De advocaat herhaalde dat de ware verantwoordelijke voor het drama niet zijn cliënt is, maar de bestuurder van de bestelwagen met migranten. Kennes citeerde daarop verschillende getuigenverklaringen van migranten in het busje. "We waren meer bang van de manier waarop de bestuurder reed dan van de politie", klonk het onder meer. De advocaat hekelde daarnaast dat het parket geen vrijspraak had geëist. "Dat was mijn angst, het openbaar ministerie is verblind door het lijden van de familie en neemt niet voldoende afstand", zei Kennes, die naar eigen zeggen weigert om van dit proces een politiek proces te maken. Hij betwistte ook de theorie van de burgerlijke partijen, die pleitten dat de agent wist dat zijn daad bepaalde gevolgen kon hebben, maar dat hij die op de koop toe nam. Kennes verwees naar een uitspraak van het Hof van Cassatie hierover in 2019. "Het is zeker dat het schot accidenteel is en dat er noch een gebrek aan voorzorg was, noch aan voorzichtigheid." Kennes zei ook dat de agent de nodige schietopleidingen had gevolgd. Sinds de feiten wordt de politieagent psychiatrisch opgevolgd. Hij was anderhalf jaar werkonbekwaam. Intussen doet hij weer bureauwerk, "maar weer de weg opgaan is onmogelijk voor hem", aldus Kennes. De twee jonge Irakezen die terechtstaan in het proces over de dood van het 2-jarige Koerdische meisje Mawda riskeren zware straffen. Procureur des konings Christian Henry eiste voor de vermoedelijke bestuurder van de bestelwagen tien jaar cel, omdat hij al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten. De vermoedelijke smokkelaar riskeert zeven jaar. Beiden worden ze vervolgd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, met de dood als verzwarende omstandigheid, en weerspannigheid met wapens.De twee Irakezen zaten op het moment van de feiten samen met 25 anderen in de bestelwagen die de vluchtelingen vanuit Luik naar de Franse Opaalkust moest brengen, vanwaar ze het Kanaal wilden oversteken. De twee ontkennen mensensmokkelaars te zijn. De bestuurder werd in juli 2016 al veroordeeld voor mensensmokkel. Voor de procureur is het bewezen dat hij voor de feiten ook al in Engeland was, en dat hij niet van plan was zich daar te vestigen zoals hij beweerde. Nog volgens de procureur is duidelijk dat hij achter het stuur zat. Verschillende getuigen hadden het over een man die een zwarte trui droeg, en die werd in het voertuig teruggevonden. Op die pull werd zijn DNA aangetroffen. Zijn medebeklaagde ontkent een van de drie mannen te zijn die voorin het voertuig werd gespot door de politie. Hij geeft toe dat hij bij de aankoop van de bestelwagen was, maar zegt dat hij niet meedeed aan de koop. De verkoper zegt echter dat hij een van de drie aankopers was. Onder meer een video op zijn Facebookprofiel en sigarettenpeuken met daarop zijn DNA die in het voertuig gevonden werden, geven voor de procureur zijn betrokkenheid aan. 'De ene bestuurde de bestelwagen, de andere was de smokkelaar die hem het bevel gaf niet te stoppen tijdens de achtervolging die meer dan een halfuur duurde', aldus Henry. 'Hun gedrag was fataal voor de arme Mawda.'