In een klassiek proces lopen de belangen van de burgerlijke partij en van het openbaar ministerie gemeenschappelijk. Op dit proces stelde Naïma Zraidi, de echtgenote van de beschuldigde, zich burgerlijke partij. Zij ondersteunt de these dat haar man niet de doder van haar zoon is.Meester Jean-Jacques Vandenbroucke, de raadsman van Naïma Zraidi, trad op als de woordvoerder van zijn cliënte. Eerst bracht hij langdurig het parcours in herinnering van de vrouw. Als moeder werd ze eerst beticht van doodslag op haar kind, nadien werd ze beticht van het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. Ze werd ook opgesloten in de gevangenis, later vrijgelaten en door de kamer van inbeschuldigingstelling ten slotte gezuiverd van aanklachten. De advocaat wees daarbij naar tekortkomingen in het onderzoek en benadrukte het ontbreken van materiële bewijzen. Volgens meester Vandenbroucke stelt de vrouw zich nog tal van vragen over de redenen waarom de onderzoeksperimeter van de speurders zich beperkt tot de familiale kring. "Een gerechtelijke machine die onder stoom geraakte en is ontspoord", verklaarde Vandenbroucke. De advocaat vroeg de juryleden tijdens hun beraadslaging rekening te houden met de intieme overtuiging van zijn cliënte, volgens wie haar echtgenoot aan niets schuldig is. "Want als hij het had gedaan, dan zou zij het weten", herhaalde meester Vandenbroucke. (VIRGINIE LEFOUR)

In een klassiek proces lopen de belangen van de burgerlijke partij en van het openbaar ministerie gemeenschappelijk. Op dit proces stelde Naïma Zraidi, de echtgenote van de beschuldigde, zich burgerlijke partij. Zij ondersteunt de these dat haar man niet de doder van haar zoon is.Meester Jean-Jacques Vandenbroucke, de raadsman van Naïma Zraidi, trad op als de woordvoerder van zijn cliënte. Eerst bracht hij langdurig het parcours in herinnering van de vrouw. Als moeder werd ze eerst beticht van doodslag op haar kind, nadien werd ze beticht van het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. Ze werd ook opgesloten in de gevangenis, later vrijgelaten en door de kamer van inbeschuldigingstelling ten slotte gezuiverd van aanklachten. De advocaat wees daarbij naar tekortkomingen in het onderzoek en benadrukte het ontbreken van materiële bewijzen. Volgens meester Vandenbroucke stelt de vrouw zich nog tal van vragen over de redenen waarom de onderzoeksperimeter van de speurders zich beperkt tot de familiale kring. "Een gerechtelijke machine die onder stoom geraakte en is ontspoord", verklaarde Vandenbroucke. De advocaat vroeg de juryleden tijdens hun beraadslaging rekening te houden met de intieme overtuiging van zijn cliënte, volgens wie haar echtgenoot aan niets schuldig is. "Want als hij het had gedaan, dan zou zij het weten", herhaalde meester Vandenbroucke. (VIRGINIE LEFOUR)