Aan de zijde van de burgerlijke partijen stond advocaat Luk Delbrouck, die de twee bestuursleden van Sporting Hasselt vertegenwoordigt. Stijnen zelf was niet aanwezig, net als de twee bestuursleden. Advocaat Wahib El Hayouni van het kantoor van Walter Van Steenbrugge kwam het verzoek tot uitstel in de rechtbank toelichten. De rechtbank had ook wel al een schrijven over het uitstel ontvangen. De strafrechter was allerminst opgezet met het uitstel. "In de media wordt dikwijls gezegd dat de rechtbanken log, inefficiënt zijn en traag werken, maar het ligt niet altijd aan de rechtbank. Voor deze zaak waren zestig minuten uitgetrokken, maar deze zittingscapaciteit gaat nu verloren. We hadden in de plaats vier of vijf andere dossiers kunnen behandelen. Ik vind het niet correct voor de mensen die in de zaak betrokken zijn en voor de organisatie van de rechtbank. We zullen het uitstel toestaan, maar ik ben er niet gelukkig mee", aldus de strafrechter. Stijnen, de huidige trainer van Patro Eisden, stuurde sms'en naar twee bestuurders van voetbalclub Sporting Hasselt, onder wie ex-voorzitter Bart Casters. De feiten dateren van de periode dat Stijnen actief was bij Sporting Hasselt. Stijnen verliet de club niet in de beste verstandhouding. Hij had zijn inziens nog geld tegoed. Het zou gaan om een twintigtal sms'en met een vermeende dreigende ondertoon en ook nog berichten die Stijnen op Facebook plaatste. (Belga)

Aan de zijde van de burgerlijke partijen stond advocaat Luk Delbrouck, die de twee bestuursleden van Sporting Hasselt vertegenwoordigt. Stijnen zelf was niet aanwezig, net als de twee bestuursleden. Advocaat Wahib El Hayouni van het kantoor van Walter Van Steenbrugge kwam het verzoek tot uitstel in de rechtbank toelichten. De rechtbank had ook wel al een schrijven over het uitstel ontvangen. De strafrechter was allerminst opgezet met het uitstel. "In de media wordt dikwijls gezegd dat de rechtbanken log, inefficiënt zijn en traag werken, maar het ligt niet altijd aan de rechtbank. Voor deze zaak waren zestig minuten uitgetrokken, maar deze zittingscapaciteit gaat nu verloren. We hadden in de plaats vier of vijf andere dossiers kunnen behandelen. Ik vind het niet correct voor de mensen die in de zaak betrokken zijn en voor de organisatie van de rechtbank. We zullen het uitstel toestaan, maar ik ben er niet gelukkig mee", aldus de strafrechter. Stijnen, de huidige trainer van Patro Eisden, stuurde sms'en naar twee bestuurders van voetbalclub Sporting Hasselt, onder wie ex-voorzitter Bart Casters. De feiten dateren van de periode dat Stijnen actief was bij Sporting Hasselt. Stijnen verliet de club niet in de beste verstandhouding. Hij had zijn inziens nog geld tegoed. Het zou gaan om een twintigtal sms'en met een vermeende dreigende ondertoon en ook nog berichten die Stijnen op Facebook plaatste. (Belga)