In een derde van de 69 onderzochte landen en regio's hebben de leerkrachten in probleemscholen gemiddeld een lagere opleiding genoten en hebben ze minder ervaring dan in andere scholen. Dat blijkt uit een bevraging die de OESO in 2015 uitvoerde bij leerkrachten, leerlingen en directie van secundaire scholen uit die landen. Wel hebben die scholen vaker kleine klassen en meer leerkrachten in verhouding tot het aantal leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat het verschil in studieresultaten tussen leerlingen met een lagere socio-economische status en leerlingen uit meer geprivilegieerde milieus groter is in landen waar ervaren en hoger opgeleide leerkrachten vaker in meer prestigieuze scholen werken. In België tellen de meest benadeelde scholen minder volledig gecertificeerde leerkrachten dan andere scholen (82 tegenover 95 procent). "De meeste landen kunnen een grotere inspanning leveren in de verdeling van leerkrachten over de verschillende scholen", concludeert het rapport. "Ze zouden niet enkel moeten focussen op het aantal leerkrachten, maar ook op hun opleidingsniveau, ervaring en efficiëntie. Elk beleid dat de achterstand van studenten uit kansengroepen wil aanpakken, moet ernaar streven om goede leerkrachten en niet enkel meer leerkrachten toe te wijzen aan die studenten." (Belga)

In een derde van de 69 onderzochte landen en regio's hebben de leerkrachten in probleemscholen gemiddeld een lagere opleiding genoten en hebben ze minder ervaring dan in andere scholen. Dat blijkt uit een bevraging die de OESO in 2015 uitvoerde bij leerkrachten, leerlingen en directie van secundaire scholen uit die landen. Wel hebben die scholen vaker kleine klassen en meer leerkrachten in verhouding tot het aantal leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat het verschil in studieresultaten tussen leerlingen met een lagere socio-economische status en leerlingen uit meer geprivilegieerde milieus groter is in landen waar ervaren en hoger opgeleide leerkrachten vaker in meer prestigieuze scholen werken. In België tellen de meest benadeelde scholen minder volledig gecertificeerde leerkrachten dan andere scholen (82 tegenover 95 procent). "De meeste landen kunnen een grotere inspanning leveren in de verdeling van leerkrachten over de verschillende scholen", concludeert het rapport. "Ze zouden niet enkel moeten focussen op het aantal leerkrachten, maar ook op hun opleidingsniveau, ervaring en efficiëntie. Elk beleid dat de achterstand van studenten uit kansengroepen wil aanpakken, moet ernaar streven om goede leerkrachten en niet enkel meer leerkrachten toe te wijzen aan die studenten." (Belga)