In tegenstelling tot de berichtgeving zijn dergelijke praktijken zeker niet steeds wettelijk, aldus minister De Coninck in een persbericht. De minister herinnert eraan dat de werkgever steeds een informatieplicht heeft naar de werknemers, zoals ook in het geval van de installatie van bewakingscamera's. Ze benadrukt verder dat een rapport van een privédetective nooit gebruikt kan worden als een wettelijk bewijs maar eerder "als een begin van bewijs" dat steeds vervolledigd moet worden door andere elementen (pv van politie, getuigenverklaringen, enzovoort). Minister De Coninck wijst er ook op dat een rapport van een privédetective niet over het privéleven mag handelen. Tot slot benadrukt ze dat te veel inzetten op dergelijke controlemechanismen het vertrouwen tussen werknemers en werkgevers, en werknemers onderling, soms eerder kan ondergraven dan vergroten en het nut ervan dus steeds zeer goed moet worden afgewogen, luidt het. Werkgeversorganisatie VBO zegt zelf geen indicaties te hebben dat werkgevers massaal een beroep doen op privédetectives om personeel te bespioneren of goedkoper te ontslaan. "Het is dus geen wijdverspreide praktijk", aldus het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Indien feiten en cijfers zouden staven dat de huidige wetgeving die het inschakelen van privédetectives regelt ontoereikend is geworden, is het VBO bereid om deze problematiek verder te bekijken." (GEL)

In tegenstelling tot de berichtgeving zijn dergelijke praktijken zeker niet steeds wettelijk, aldus minister De Coninck in een persbericht. De minister herinnert eraan dat de werkgever steeds een informatieplicht heeft naar de werknemers, zoals ook in het geval van de installatie van bewakingscamera's. Ze benadrukt verder dat een rapport van een privédetective nooit gebruikt kan worden als een wettelijk bewijs maar eerder "als een begin van bewijs" dat steeds vervolledigd moet worden door andere elementen (pv van politie, getuigenverklaringen, enzovoort). Minister De Coninck wijst er ook op dat een rapport van een privédetective niet over het privéleven mag handelen. Tot slot benadrukt ze dat te veel inzetten op dergelijke controlemechanismen het vertrouwen tussen werknemers en werkgevers, en werknemers onderling, soms eerder kan ondergraven dan vergroten en het nut ervan dus steeds zeer goed moet worden afgewogen, luidt het. Werkgeversorganisatie VBO zegt zelf geen indicaties te hebben dat werkgevers massaal een beroep doen op privédetectives om personeel te bespioneren of goedkoper te ontslaan. "Het is dus geen wijdverspreide praktijk", aldus het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Indien feiten en cijfers zouden staven dat de huidige wetgeving die het inschakelen van privédetectives regelt ontoereikend is geworden, is het VBO bereid om deze problematiek verder te bekijken." (GEL)