Volgens de onderwijskoepels moeten alle leerlingen - van kleuters tot achttienjarigen - bij de start van het schooljaar getest worden om na te gaan hoe groot de inhoudelijke en emotionele schade is na de lockdown. De Bruyckere erkent dat leerkrachten elk jaar aan het begin van het schooljaar evalueren waar de leerlingen staan en hoe ze zich voelen. Maar dit jaar zal het verschil tussen de leerlingen nog groter zijn, stelt hij. Hij vindt die screening daarom zeker nuttig, net zoals extra klassenraden. "Als een kind zich bijvoorbeeld apart gedraagt, kan dat besproken worden met de leerkracht die het jaar voordien aan de leerling lesgaf", klinkt het. Ook kunnen de zorgleerkrachten voor het sociale en emotionele aspect een belangrijke rol vervullen. "Er zijn heel wat mogelijkheden in ons onderwijssysteem, maar ze moeten ook gebruikt worden", aldus De Bruyckere. Een fout die kan gemaakt worden, is eerst de leerachterstand te willen aanpakken en dan het sociale en emotionele of omgekeerd, en dan een van de twee uit het oog te verliezen. Toch zal niet alles van de eerste keer aangepakt kunnen worden. Het is belangrijk om te prioriteren, verklaart de pedagoog. Vakbonden hekelen dat als er nieuwe tools komen om de leerlingen te screenen, er geen gegevens zijn waarmee de resultaten vergeleken kunnen worden. De Bruyckere erkent dat er geen instrument of lat is, omdat er niet voor elk leerjaar in het basis en secundair onderwijs eindtermen zijn. Als de verschillen in kaart zijn gebracht, moeten die natuurlijk ook nog aangepakt worden. De Bruyckere wijst daarvoor naar preteaching, maar dan in de correcte betekenis van het woord en niet in de betekenis waarin de term de voorbije maanden gebruikt is. Bij preteaching krijgen de leerlingen die de materie nog niet onder de knie hebben extra uitleg om zich voor te bereiden op nieuw lesmateriaal. Dat kan in kleinere groepen of individueel. (Belga)

Volgens de onderwijskoepels moeten alle leerlingen - van kleuters tot achttienjarigen - bij de start van het schooljaar getest worden om na te gaan hoe groot de inhoudelijke en emotionele schade is na de lockdown. De Bruyckere erkent dat leerkrachten elk jaar aan het begin van het schooljaar evalueren waar de leerlingen staan en hoe ze zich voelen. Maar dit jaar zal het verschil tussen de leerlingen nog groter zijn, stelt hij. Hij vindt die screening daarom zeker nuttig, net zoals extra klassenraden. "Als een kind zich bijvoorbeeld apart gedraagt, kan dat besproken worden met de leerkracht die het jaar voordien aan de leerling lesgaf", klinkt het. Ook kunnen de zorgleerkrachten voor het sociale en emotionele aspect een belangrijke rol vervullen. "Er zijn heel wat mogelijkheden in ons onderwijssysteem, maar ze moeten ook gebruikt worden", aldus De Bruyckere. Een fout die kan gemaakt worden, is eerst de leerachterstand te willen aanpakken en dan het sociale en emotionele of omgekeerd, en dan een van de twee uit het oog te verliezen. Toch zal niet alles van de eerste keer aangepakt kunnen worden. Het is belangrijk om te prioriteren, verklaart de pedagoog. Vakbonden hekelen dat als er nieuwe tools komen om de leerlingen te screenen, er geen gegevens zijn waarmee de resultaten vergeleken kunnen worden. De Bruyckere erkent dat er geen instrument of lat is, omdat er niet voor elk leerjaar in het basis en secundair onderwijs eindtermen zijn. Als de verschillen in kaart zijn gebracht, moeten die natuurlijk ook nog aangepakt worden. De Bruyckere wijst daarvoor naar preteaching, maar dan in de correcte betekenis van het woord en niet in de betekenis waarin de term de voorbije maanden gebruikt is. Bij preteaching krijgen de leerlingen die de materie nog niet onder de knie hebben extra uitleg om zich voor te bereiden op nieuw lesmateriaal. Dat kan in kleinere groepen of individueel. (Belga)