De kernpopulaties in Waals-Brabant en Limburg konden de laatste decennia flink groeien en de jonge dieren zwermen steeds verder uit naar andere geschikte locaties, zoals Vlaams-Brabant. In 2013 werd daar een eerste dassenburcht ontdekt, waar de dieren zich opnieuw permanent gevestigd hebben en intussen telt de provincie tien bewoonde burchten. Maar de terugkeer van de das in Vlaams-Brabant wordt in gevaar gebracht door het drukke verkeer en het dichte wegennetwerk. Sinds maart vorig jaar werden al zeven dieren overreden, waarvan vier op de E40 ten oosten van Brussel en één op de E314. Om het herstel van de populatie mogelijk te maken, pleit Natuurpunt voor maatregelen. Er moet ingezet worden op ontsnipperingsmaatregelen, gericht op het opnieuw verbinden van bestaande biotopen. Dat kan door wildrasters en het aanleggen van dassentunnels op gevaarlijke punten op de wegen. Om die zwarte punten in kaart te brengen vraagt Natuurpunt aan het publiek om op www.dierenonderdewielen.be te melden wanneer ergens een aangereden das wordt opgemerkt. De overheid kan die gevaarlijke punten dan prioritair aanpakken, aldus Natuurpunt. (Belga)

De kernpopulaties in Waals-Brabant en Limburg konden de laatste decennia flink groeien en de jonge dieren zwermen steeds verder uit naar andere geschikte locaties, zoals Vlaams-Brabant. In 2013 werd daar een eerste dassenburcht ontdekt, waar de dieren zich opnieuw permanent gevestigd hebben en intussen telt de provincie tien bewoonde burchten. Maar de terugkeer van de das in Vlaams-Brabant wordt in gevaar gebracht door het drukke verkeer en het dichte wegennetwerk. Sinds maart vorig jaar werden al zeven dieren overreden, waarvan vier op de E40 ten oosten van Brussel en één op de E314. Om het herstel van de populatie mogelijk te maken, pleit Natuurpunt voor maatregelen. Er moet ingezet worden op ontsnipperingsmaatregelen, gericht op het opnieuw verbinden van bestaande biotopen. Dat kan door wildrasters en het aanleggen van dassentunnels op gevaarlijke punten op de wegen. Om die zwarte punten in kaart te brengen vraagt Natuurpunt aan het publiek om op www.dierenonderdewielen.be te melden wanneer ergens een aangereden das wordt opgemerkt. De overheid kan die gevaarlijke punten dan prioritair aanpakken, aldus Natuurpunt. (Belga)