Ondanks een grote motivatie belanden disproportioneel veel niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in het beroepssecundair onderwijs of verlaten de school zonder diploma. "De eigenlijke studiekeuze aan het begin van het secundair onderwijs wordt beïnvloed door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, gebrek aan financiële middelen, schoolvertraging, geen verblijfsdocumenten, leerkrachten en voogden", zegt de winnende student Christof Bex. "Een belangrijke factor om onderwijssucces te genereren, lag in de ondersteuning die jongeren kregen van hun voogden, begeleiders of vrijwilligers." Bex stelt het beleid en de praktijk voor om voldoende taalondersteuning te bieden, een eenvoudigere heroriëntering mogelijk te maken, coaches in de school te voorzien, leerkrachten en voogden bij te scholen in de problematiek en meer initiatieven te nemen tegen racisme en discriminatie. Over leerlingen zonder papieren die meerderjarig worden en daardoor vaak moeten stoppen met studeren, heeft Bex een politieke boodschap. "Het is belangrijk dat deze jongeren de opleiding die ze begonnen zijn, kunnen beëindigen, zodat ze beloond worden voor hun gemaakte inspanningen." Want Bex ziet het terugsturen van die jongeren niet alleen als een financieel verlies voor de overheid, want er werd al in hen geïnvesteerd, maar ook als een verlies aan capaciteiten voor de samenleving. Het is de eerste keer dat de Universiteit Gent en de stad Gent de DiverGent prijs uitreiken. Voortaan zal dat jaarlijks gebeuren. Met de prijs willen de initiatiefnemers masterstudenten belonen voor een vernieuwende scriptie waarin gender- en/op diversiteitsthema's een centrale rol spelen. De winnaars worden gekozen uit een elfkoppige jury van professoren en onderzoekers. Winnaar Bex mag met een cheque van 500 euro naar huis. Voorts kregen twee andere laureaten, Justine De Kerf en Elien Moereels, een eervolle vermelding. De scripties van de laureaten komen in aanmerking om gepubliceerd te worden in een Engelstalig en Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift. (Belga)

Ondanks een grote motivatie belanden disproportioneel veel niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in het beroepssecundair onderwijs of verlaten de school zonder diploma. "De eigenlijke studiekeuze aan het begin van het secundair onderwijs wordt beïnvloed door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, gebrek aan financiële middelen, schoolvertraging, geen verblijfsdocumenten, leerkrachten en voogden", zegt de winnende student Christof Bex. "Een belangrijke factor om onderwijssucces te genereren, lag in de ondersteuning die jongeren kregen van hun voogden, begeleiders of vrijwilligers." Bex stelt het beleid en de praktijk voor om voldoende taalondersteuning te bieden, een eenvoudigere heroriëntering mogelijk te maken, coaches in de school te voorzien, leerkrachten en voogden bij te scholen in de problematiek en meer initiatieven te nemen tegen racisme en discriminatie. Over leerlingen zonder papieren die meerderjarig worden en daardoor vaak moeten stoppen met studeren, heeft Bex een politieke boodschap. "Het is belangrijk dat deze jongeren de opleiding die ze begonnen zijn, kunnen beëindigen, zodat ze beloond worden voor hun gemaakte inspanningen." Want Bex ziet het terugsturen van die jongeren niet alleen als een financieel verlies voor de overheid, want er werd al in hen geïnvesteerd, maar ook als een verlies aan capaciteiten voor de samenleving. Het is de eerste keer dat de Universiteit Gent en de stad Gent de DiverGent prijs uitreiken. Voortaan zal dat jaarlijks gebeuren. Met de prijs willen de initiatiefnemers masterstudenten belonen voor een vernieuwende scriptie waarin gender- en/op diversiteitsthema's een centrale rol spelen. De winnaars worden gekozen uit een elfkoppige jury van professoren en onderzoekers. Winnaar Bex mag met een cheque van 500 euro naar huis. Voorts kregen twee andere laureaten, Justine De Kerf en Elien Moereels, een eervolle vermelding. De scripties van de laureaten komen in aanmerking om gepubliceerd te worden in een Engelstalig en Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift. (Belga)