Sinds 2003 wordt de Prijs Rudi Verheyen jaarlijks toegekend aan een wetenschapper of een groep wetenschappers die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Vlaams milieu- en natuurbeleid. Dit jaar gaat hij naar Tom Delreux, die in 2008 doctoreerde met het proefschrift "The European Union negotiates multilateral environmental agreements: analysis of the internal decision-making process". Hij doceert aan het Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe van de UCL (Université Catholique de Louvain) en is gastprofessor aan de rechtsfaculteit van de Université de Lille in Frankrijk. Delreux krijgt de prijs voor zijn "origineel en grensverleggend onderzoek" naar de besluitvormingsprocessen van de Europese Unie op het vlak van internationaal milieubeleid. Hij deed dat volgens een nieuwe onderzoeksmethode. De jury noemt het wetenschappelijk onderzoek "vernieuwend en grensverleggend". Volgens minister Schauvliege draagt het onderzoek van de professor bij tot een beter begrip van de Europese besluitvormingsprocessen en stelt het de Vlaamse overheid in staat beter in te spelen op de ontwikkelingen van het Europees milieubeleid. (KAV)

Sinds 2003 wordt de Prijs Rudi Verheyen jaarlijks toegekend aan een wetenschapper of een groep wetenschappers die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Vlaams milieu- en natuurbeleid. Dit jaar gaat hij naar Tom Delreux, die in 2008 doctoreerde met het proefschrift "The European Union negotiates multilateral environmental agreements: analysis of the internal decision-making process". Hij doceert aan het Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe van de UCL (Université Catholique de Louvain) en is gastprofessor aan de rechtsfaculteit van de Université de Lille in Frankrijk. Delreux krijgt de prijs voor zijn "origineel en grensverleggend onderzoek" naar de besluitvormingsprocessen van de Europese Unie op het vlak van internationaal milieubeleid. Hij deed dat volgens een nieuwe onderzoeksmethode. De jury noemt het wetenschappelijk onderzoek "vernieuwend en grensverleggend". Volgens minister Schauvliege draagt het onderzoek van de professor bij tot een beter begrip van de Europese besluitvormingsprocessen en stelt het de Vlaamse overheid in staat beter in te spelen op de ontwikkelingen van het Europees milieubeleid. (KAV)