Van der Biest was niet alleen jarenlang priester van de Miniemenkerk, maar ook heel sociaal geëngageerd. Hij nam het steevast op voor de sociaal zwakkeren. In 1969, tijdens de zogenaamde 'slag om de Marollen', schaarde hij zich aan de zijde van de bewoners die hun woning bedreigd zagen door de uitbreiding van het justitiepaleis. "Jacques Van der Biest en ik waren goede vrienden, want we woonden lange tijd op een straat van elkaar", vertelt Brussels burgemeester Mayeur. "We gingen vaak met elkaar om, want we hebben ook veel sociale strijden samen gestreden, zoals die voor de inwoners van de Marollen of voor een betere levenskwaliteit in onze stad. Naast zijn professionele functie is er dus vooral de man en ereburger van de stad Brussel die ik vandaag wilde eren." (Belga)

Van der Biest was niet alleen jarenlang priester van de Miniemenkerk, maar ook heel sociaal geëngageerd. Hij nam het steevast op voor de sociaal zwakkeren. In 1969, tijdens de zogenaamde 'slag om de Marollen', schaarde hij zich aan de zijde van de bewoners die hun woning bedreigd zagen door de uitbreiding van het justitiepaleis. "Jacques Van der Biest en ik waren goede vrienden, want we woonden lange tijd op een straat van elkaar", vertelt Brussels burgemeester Mayeur. "We gingen vaak met elkaar om, want we hebben ook veel sociale strijden samen gestreden, zoals die voor de inwoners van de Marollen of voor een betere levenskwaliteit in onze stad. Naast zijn professionele functie is er dus vooral de man en ereburger van de stad Brussel die ik vandaag wilde eren." (Belga)