Sinds april 2009 beschikt geen enkele politieke macht over een meerderheid van 61 afgevaardigden op 101, wat nodig is voor de verkiezing van een nieuwe president. De huidige regerende prowesterse coalitie beschikt slechts over 59 zetels en de communistische partij over 42. Door het recente aftreden van drie communistische afgevaardigden bestond er een kans om de impasse te doorbreken. De drie weigerden echter om de kandidaat te steunen die door de meerderheidscoalitie voorgesteld werd, huidig parlementsvoorzitter Marian Lupu. De drie wensten de kandidatuur van ex-premier Zinaïda Greceanii, of van een "onafhankelijke kandidaat". "Aangezien we niet de garantie hebben van 61 stemmen, heeft het ook geen zin om een kandidatuur in te dienen", aldus Lupu. (FREDRIK SANDBERG)

Sinds april 2009 beschikt geen enkele politieke macht over een meerderheid van 61 afgevaardigden op 101, wat nodig is voor de verkiezing van een nieuwe president. De huidige regerende prowesterse coalitie beschikt slechts over 59 zetels en de communistische partij over 42. Door het recente aftreden van drie communistische afgevaardigden bestond er een kans om de impasse te doorbreken. De drie weigerden echter om de kandidaat te steunen die door de meerderheidscoalitie voorgesteld werd, huidig parlementsvoorzitter Marian Lupu. De drie wensten de kandidatuur van ex-premier Zinaïda Greceanii, of van een "onafhankelijke kandidaat". "Aangezien we niet de garantie hebben van 61 stemmen, heeft het ook geen zin om een kandidatuur in te dienen", aldus Lupu. (FREDRIK SANDBERG)