België heeft volgens Wilmès nood aan een regering die over een meerderheid in het parlement beschikt. "Hoe sneller die er komt, hoe beter", zegt Wilmès. "Gezien de gigantische uitdagingen waar we voor staan, kunnen we het best vertrekken van de groep van tien partijen die ons ondersteunen, de zogenaamde 'grande union', en kijken hoe ver we geraken. Hoe breder de regering gedragen wordt, hoe beter ze zal werken." Op de vraag of er een nieuwe staatshervorming moet komen, antwoordt de premier dat er nood is aan vereenvoudiging. "We moeten met de nodige afstand en los van elke ideologie een objectieve analyse maken van welk niveau het efficiëntst is om een bepaalde bevoegdheid uit te oefenen. Dat kunnen de regio's zijn, maar ook de federale overheid." "Maar dat debat is niet het meest dringende", benadrukt ze. "De urgentie ligt bij de maatregelen die ons uit de economische crisis kunnen helpen. Laat ons dat werk niet in gevaar brengen door institutionele kwesties." (Belga)

België heeft volgens Wilmès nood aan een regering die over een meerderheid in het parlement beschikt. "Hoe sneller die er komt, hoe beter", zegt Wilmès. "Gezien de gigantische uitdagingen waar we voor staan, kunnen we het best vertrekken van de groep van tien partijen die ons ondersteunen, de zogenaamde 'grande union', en kijken hoe ver we geraken. Hoe breder de regering gedragen wordt, hoe beter ze zal werken." Op de vraag of er een nieuwe staatshervorming moet komen, antwoordt de premier dat er nood is aan vereenvoudiging. "We moeten met de nodige afstand en los van elke ideologie een objectieve analyse maken van welk niveau het efficiëntst is om een bepaalde bevoegdheid uit te oefenen. Dat kunnen de regio's zijn, maar ook de federale overheid." "Maar dat debat is niet het meest dringende", benadrukt ze. "De urgentie ligt bij de maatregelen die ons uit de economische crisis kunnen helpen. Laat ons dat werk niet in gevaar brengen door institutionele kwesties." (Belga)