Personeelsleden van het Brusselse ziekenhuis vormden een erehaag met de rug gekeerd naar premier Wilmès en haar delegatie. Volgens de socialistische vakbond namen een honderdtal verplegers, artsen, logistiek medewerkers, kuis- en administratief personeel en brandweerlui deel aan de symbolische actie. De sector heeft een aantal koninklijke besluiten om mogelijk personeel op te vorderen in geval van nood slecht onthaald. De verpleegkundigen zijn van oordeel dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd en zich voldoende beschikbaar hebben getoond tijdens de hele gezondheidscrisis. Het zorgpersoneel eist bovendien - sedert maanden - een herwaardering van hun beroep. De eerste minister zei dat ze was gekomen om een "boodschap van verzoening" te brengen. "Iedereen is op de hoogte van de benarde situatie van het ziekenhuispersoneel. Die was er voor de crisis en de moeilijkheden zijn er door toegenomen", gaf ze toe aan de RTBF. "Ik kan me niet voorstellen dat de periode na de crisis wordt herleid tot wat hiervoor was. Het zal nodig zijn om het beroep van verpleegkundige structureel te herwaarderen. Dat is een zekerheid." (Belga)

Personeelsleden van het Brusselse ziekenhuis vormden een erehaag met de rug gekeerd naar premier Wilmès en haar delegatie. Volgens de socialistische vakbond namen een honderdtal verplegers, artsen, logistiek medewerkers, kuis- en administratief personeel en brandweerlui deel aan de symbolische actie. De sector heeft een aantal koninklijke besluiten om mogelijk personeel op te vorderen in geval van nood slecht onthaald. De verpleegkundigen zijn van oordeel dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd en zich voldoende beschikbaar hebben getoond tijdens de hele gezondheidscrisis. Het zorgpersoneel eist bovendien - sedert maanden - een herwaardering van hun beroep. De eerste minister zei dat ze was gekomen om een "boodschap van verzoening" te brengen. "Iedereen is op de hoogte van de benarde situatie van het ziekenhuispersoneel. Die was er voor de crisis en de moeilijkheden zijn er door toegenomen", gaf ze toe aan de RTBF. "Ik kan me niet voorstellen dat de periode na de crisis wordt herleid tot wat hiervoor was. Het zal nodig zijn om het beroep van verpleegkundige structureel te herwaarderen. Dat is een zekerheid." (Belga)