Het plan komt bovenop de strategische visie die in 2016 is goedgekeurd. Toen spraken de toenmalige regeringspartijen af dat de uitgaven voor defensie tegen 2030 tot 1,3 procent van het bruto binnenlands product zouden moeten stijgen.

De Navo maant de lidstaten aan om tegen 2024 naar een aandeel van 2 procent te streven. 'De strategische visie van 29 juni 2016 realiseert de gedeeltelijke implementatie van 141 van de 163 capaciteitsdoelstellingen. De generale staf werkt sinds februari 2018 aan een addendum voor de periode 2020-2035 dat alle doelstellingen moet dekken. Dat plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende regering', zei Wilmés in de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie.

De premier van de regering van lopende zaken kwam in de Kamer toelichting verstrekken bij de Navo-top die op 4 december plaatsvindt in Londen. Op de agenda staat onder meer een discussie over een billijke verdeling van de lasten onder de lidstaten van de alliantie, een eis die met name de Verenigde Staten met regelmaat van de klok op tafel leggen.

Wilmès beklemtoonde wel dat België op vlak van bijdrages aan Navo-operaties een goed gemiddelde scoort. De Navo deelt de inspanningen van de lidstaten immers op in drie C's. Met Cash, Capabilities en Contributions worden respectievelijk de uitgaven, de capaciteitsdoelstellingen en de deelnames aan operaties aangeduid.

Het plan komt bovenop de strategische visie die in 2016 is goedgekeurd. Toen spraken de toenmalige regeringspartijen af dat de uitgaven voor defensie tegen 2030 tot 1,3 procent van het bruto binnenlands product zouden moeten stijgen. De Navo maant de lidstaten aan om tegen 2024 naar een aandeel van 2 procent te streven. 'De strategische visie van 29 juni 2016 realiseert de gedeeltelijke implementatie van 141 van de 163 capaciteitsdoelstellingen. De generale staf werkt sinds februari 2018 aan een addendum voor de periode 2020-2035 dat alle doelstellingen moet dekken. Dat plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende regering', zei Wilmés in de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie. De premier van de regering van lopende zaken kwam in de Kamer toelichting verstrekken bij de Navo-top die op 4 december plaatsvindt in Londen. Op de agenda staat onder meer een discussie over een billijke verdeling van de lasten onder de lidstaten van de alliantie, een eis die met name de Verenigde Staten met regelmaat van de klok op tafel leggen.Wilmès beklemtoonde wel dat België op vlak van bijdrages aan Navo-operaties een goed gemiddelde scoort. De Navo deelt de inspanningen van de lidstaten immers op in drie C's. Met Cash, Capabilities en Contributions worden respectievelijk de uitgaven, de capaciteitsdoelstellingen en de deelnames aan operaties aangeduid.