Nu Amerikaans president Donald Trump zijn land uit het nucleair akkoord met Iran teruggetrokken heeft, zijn het de Europese mogendheden die als enige overblijven in het akkoord. Aangezien Amerika de rol van internationale bemiddelaar lijkt te lossen, moet Europa zich opwerpen als stabiliserende speler op wereldschaal, zo suggereerde premier Charles Michel in de Kamer.
...

Nu Amerikaans president Donald Trump zijn land uit het nucleair akkoord met Iran teruggetrokken heeft, zijn het de Europese mogendheden die als enige overblijven in het akkoord. Aangezien Amerika de rol van internationale bemiddelaar lijkt te lossen, moet Europa zich opwerpen als stabiliserende speler op wereldschaal, zo suggereerde premier Charles Michel in de Kamer. 'Onze relatie met de VS was heel solide, en we zijn nog steeds een bondgenoot op verschillende vlakken,' beaamde de premier. 'Maar het klopt dat we sinds enkele maanden herhaaldelijk hebben moeten vaststellen dat we van mening verschillen in bepaalde dossiers.' Michel verwees daarbij naar de klimaatakkoord van Parijs, waarin Europa - in tegenstelling tot de VS - zijn engagement blijft aangaan. Over de importtarieven die Donald Trump recent invoerde voor staal en ijzer, sprak Michel dan weer van 'chantage' en onderhandelingen 'met het geweer op de tafel'. Het akkoord met Iran opende 'een kanaal voor een diplomatieke dialoog met Iran', aldus Michel, die herhaalde dat volgens het Atoomagentschap van de Verenigde Naties Iran zijn beloftes tot nog toe na kwam. Ook al trekt Amerika zich terug, voor Europa blijft het akkoord van cruciaal belang voor de stabiliteit in de regio. 'Ik sluit niet uit dat we in de komende dagen ontmoetingen zouden voorstellen tussen de Europese leiders en de Iraanse overheid,' zei de premier. 'We moeten alles doen om dit akkoord te redden, om de inspecties overeind te houden, om de proliferatie van kernwapens een halt toe te roepen. De ontwikkeling van economische relaties met Iran is een factor die kan bijdragen tot stabiliteit.' 'Wij als Europeanen moeten proberen de dialoog te bevorderen zonder daarbij naïef te zijn. Wij zijn pleitbezorgers van vrede, stabiliteit en wederzijds respect,' sprak een ambitieuze Michel, die ook voor ons land een belangrijke rol weggelegd ziet. 'Het is niet toevallig dat ik enkele weken geleden in Rusland was. We moeten ook met Rusland in dialoog blijven.'