Een expertengroep van de Verenigde Naties heeft de Belgische overheid maandag opgeroepen om in naam van ons land verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden en de misdaden die tijdens dat 'donkere hoofdstuk' uit de Belgische geschiedenis plaatsvonden. 'Ik heb nog niet volledig kennis genomen van het rapport', reageerde premier Michel dinsdag in de marge van een toespraak bij het Europacollege in Brugge.

'Maar de samenvatting die ik gisteren heb gehoord, is heel vreemd. Ik heb de indruk dat we in België altijd geprobeerd hebben, en nog verder werken, om maximaal de strijd tegen elke vorm van discriminatie te versterken.' Michel is 'verbaasd' over de samenvatting, maar de leider van de regering in lopende zaken wil nagaan of die communicatie 'in overeenstemming is met de geest van het rapport'.

Hij voegde eraan toe dat de Belgische overheid in de loop van de procedure de gelegenheid zal hebben om formele opmerkingen over te maken. De experten bezochten een week lang ons land en presenteerden maandag hun tussentijdse bevindingen en aanbevelingen. Alles samen gaat het over 74 punten. Het uiteindelijke rapport is voor september gepland.

Een expertengroep van de Verenigde Naties heeft de Belgische overheid maandag opgeroepen om in naam van ons land verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden en de misdaden die tijdens dat 'donkere hoofdstuk' uit de Belgische geschiedenis plaatsvonden. 'Ik heb nog niet volledig kennis genomen van het rapport', reageerde premier Michel dinsdag in de marge van een toespraak bij het Europacollege in Brugge. 'Maar de samenvatting die ik gisteren heb gehoord, is heel vreemd. Ik heb de indruk dat we in België altijd geprobeerd hebben, en nog verder werken, om maximaal de strijd tegen elke vorm van discriminatie te versterken.' Michel is 'verbaasd' over de samenvatting, maar de leider van de regering in lopende zaken wil nagaan of die communicatie 'in overeenstemming is met de geest van het rapport'. Hij voegde eraan toe dat de Belgische overheid in de loop van de procedure de gelegenheid zal hebben om formele opmerkingen over te maken. De experten bezochten een week lang ons land en presenteerden maandag hun tussentijdse bevindingen en aanbevelingen. Alles samen gaat het over 74 punten. Het uiteindelijke rapport is voor september gepland.