Premier Michel betreurt de nationale staking. Hij vindt dat een staking niets oplost en bedankt iedereen die vandaag aan de slag is gegaan. De premier hoopt dat de sociale partners alsnog een akkoord kunnen bereiken over de loonmarge. 'Vorige keer hebben vakbonden en werkgevers ook een akkoord gesloten. Er is geen enkele reden waarom dat nu uitgesloten is', vindt hij.

Michel zegt dat zo'n akkoord ook belangrijk is voor het optrekken van de laagste uitkeringen. De welvaartsenveloppe die de regering daarvoor heeft voorzien, bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro. De belangrijkste doorn in het oog van de stakers, is de loonmarge van 0,8 procent, die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven naar voren heeft geschoven op basis van de hervormde loonnormwet.

De premier merkt op dat daar ook de automatische indexering bovenop komt. 'Daardoor bedraagt de effectieve loonstijging 4,6 procent'. De premier wijst er nog op dat de regering de koopkracht fors heeft verhoogd dankzij de tax shift. 'Mensen houden netto meer over dan vier jaar geleden. Bedrijven hebben 219.000 jobs gecreëerd. We moeten onze jobs beschermen en dat moet de belangrijkste zorg van alle partijen zijn', aldus Charles Michel. 'De regering hoopt dat beide partners zich bewust zijn van de uitdaging waar we voor staan'.

Premier Michel betreurt de nationale staking. Hij vindt dat een staking niets oplost en bedankt iedereen die vandaag aan de slag is gegaan. De premier hoopt dat de sociale partners alsnog een akkoord kunnen bereiken over de loonmarge. 'Vorige keer hebben vakbonden en werkgevers ook een akkoord gesloten. Er is geen enkele reden waarom dat nu uitgesloten is', vindt hij. Michel zegt dat zo'n akkoord ook belangrijk is voor het optrekken van de laagste uitkeringen. De welvaartsenveloppe die de regering daarvoor heeft voorzien, bedraagt dit jaar 354 miljoen euro en volgend jaar 716 miljoen euro. De belangrijkste doorn in het oog van de stakers, is de loonmarge van 0,8 procent, die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven naar voren heeft geschoven op basis van de hervormde loonnormwet. De premier merkt op dat daar ook de automatische indexering bovenop komt. 'Daardoor bedraagt de effectieve loonstijging 4,6 procent'. De premier wijst er nog op dat de regering de koopkracht fors heeft verhoogd dankzij de tax shift. 'Mensen houden netto meer over dan vier jaar geleden. Bedrijven hebben 219.000 jobs gecreëerd. We moeten onze jobs beschermen en dat moet de belangrijkste zorg van alle partijen zijn', aldus Charles Michel. 'De regering hoopt dat beide partners zich bewust zijn van de uitdaging waar we voor staan'.