"Voor onze ouders en grootouders was het Europese project een evidentie, maar de voorbij tien jaar is Europa in crisis geraakt. We moeten het Europese project nieuw leven inblazen om Europa meer tegemoet te laten komen aan de verwachtingen van de burgers. We mogen niet toelaten dat populisten er de boksbal voor hun simplismen van maken", zo verklaarde Michel. Michel haalde twee prioriteiten voor Europa aan: economische ontwikkeling en werkgelegenheid, in het bijzonder voor jongeren, en de binnenlandse en buitenlandse veiligheid, inclusief striktere controles aan de Europese buitengrenzen en een efficiënte uitwisseling van informatie. De premier stond ook stil bij de economische resultaten die zijn federale regering de voorbije jaren boekte, met onder meer een daling van het aantal faillissementen en het stijgend aantal jobs dat bedrijven scheppen. "De indicatoren zijn nog fragiel, maar ze tonen aan dat de politiek niet onmachtig is, wanneer men zijn verantwoordelijkheid neemt". Als werven voor de toekomst stipte Michel de competitiviteitswet van 1996, verdere hervormingen op de arbeidsmarkt, de hervorming van de vennootschapsbelasting en een investeringspact aan. (Belga)

"Voor onze ouders en grootouders was het Europese project een evidentie, maar de voorbij tien jaar is Europa in crisis geraakt. We moeten het Europese project nieuw leven inblazen om Europa meer tegemoet te laten komen aan de verwachtingen van de burgers. We mogen niet toelaten dat populisten er de boksbal voor hun simplismen van maken", zo verklaarde Michel. Michel haalde twee prioriteiten voor Europa aan: economische ontwikkeling en werkgelegenheid, in het bijzonder voor jongeren, en de binnenlandse en buitenlandse veiligheid, inclusief striktere controles aan de Europese buitengrenzen en een efficiënte uitwisseling van informatie. De premier stond ook stil bij de economische resultaten die zijn federale regering de voorbije jaren boekte, met onder meer een daling van het aantal faillissementen en het stijgend aantal jobs dat bedrijven scheppen. "De indicatoren zijn nog fragiel, maar ze tonen aan dat de politiek niet onmachtig is, wanneer men zijn verantwoordelijkheid neemt". Als werven voor de toekomst stipte Michel de competitiviteitswet van 1996, verdere hervormingen op de arbeidsmarkt, de hervorming van de vennootschapsbelasting en een investeringspact aan. (Belga)