Vanaf 1 januari 2019 zit België voor twee jaar mee rond de tafel van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN), het hoogste internationaal orgaan dat over vrede en veiligheid beslist. Onder het motto 'Consensus smeden, bouwen aan vrede' voerden Belgische diplomaten de afgelopen jaren campagne om die zetel in de wacht te slepen.

Premier Michel, het is hoog tijd om meer te investeren in vrede.

Als Ambassadeurs voor de Vrede, hiertoe benoemd door Pax Christi Vlaanderen, steunen we volop dit motto en engagement. Anno 2018 is er meer dan ooit nood aan landen die conflictpreventie, vredesopbouw en doelmatige VN-vredesoperaties bepleiten.

Collectieve veiligheid

In tijden waarin multilaterale instellingen als de Verenigde Naties steeds meer onder druk staan, moet België uitdrukkelijk investeren in de collectieve veiligheid die de VN biedt.

We verwachten concrete acties en extra engagementen van uw regering, premier Michel. Dat is dringend nodig: de afgelopen jaren werd stevig het mes gezet in een aantal Belgische engagementen met nefaste gevolgen voor burgers op het terrein.

Investeringen in vredesopbouw

Tussen 2006 en 2018 droeg België nauwelijks 5,5 miljoen dollar bij aan het VN-fonds voor Vredesopbouw. 5,5 miljoen in dertien jaar, dat is een schamele 0,42 miljoen per jaar, en dit om wereldwijd vrede op te bouwen.

Bovendien moet het budget vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken van België, dat een decennium geleden nog meer dan 20 miljoen euro bedroeg, het al jaren stellen met amper 5 miljoen euro. Sinds 2014 daalde dit budget met maar liefst 67,5%.

Uiteindelijk is het eenvoudig: wie vrede wil, moet ook investeren in vrede.

Die bedragen steken schril af tegen de 15 miljard, oftewel 15.000 miljoen, euro die besteed zullen worden aan de nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Als Ambassadeurs voor de Vrede vragen wij u, premier, om de investeringen in vrede substantieel te verhogen, zodat de kloof tussen militaire uitgaven en uitgaven voor vredesopbouw kleiner wordt. In de eerste plaats via investeringen in vredes- en maatschappijopbouw via het eigen buitenlands beleid. Maar evengoed door afdoende middelen ter beschikking te stellen voor VN-vredesoperaties, opgezet met een doelgericht mandaat, gefocust op de specifieke noden en bescherming van de lokale burgerbevolking.

Enkel op die manier kan België zich binnen de Veiligheidsraad opwerpen als een geloofwaardige vredesbouwer. Uiteindelijk is het eenvoudig: wie vrede wil, moet ook investeren in vrede.

Deze tekst werd ondertekend door de Vlaamse Ambassadeurs voor de Vrede - benoemd door katholieke vredesbeweging Pax Christi als Vlaams alternatief voor de Nobelprijs voor de Vrede die vandaag, 10 december, wordt uitgereikt in Oslo.

Prof. Didier Pollefeyt (Centrum voor Vredesethiek KU Leuven); Prof. Tom Sauer; Prof. Gie Deboutte; Piet Chielens (In Flanders Fields Museum); Etienne De Jonghe en Magda Van Damme (voormalig algemeen secretaris Pax Christi International); Jennie Vanlerberghe (Moeders voor vrede); Willem Vermandere; Wouter Hillaert (Hart boven Hard); Jan De Cock (Without Walls); Annemie Luyten (De Loodsen); Peter Peene (Wakker voor Vrede); Daniel Alliët (priester Begijnhofkerk Brussel); Marius Dekeyser en Ludo Segers (Hand in hand tegen racisme); Hugo D'aes en Rita Mol (Artsen voor Vrede); Jozef Hertsens en Tilly De Maesschalk (VLOS); Bob de Pooter (Solidariteitskoor Frappant); Virginie Vanhaecke (Zusters van Overijse-Mechelen); Greet Heylen, Circles (We Have the Choice); Pat Patfoort (De Vuurbloem); Chantal van Cutsem (Advocaten zonder Grenzen); Jaklin Laporte (de pestjuf); Mark Joly; Bernard de Cock; Oona Wyns; Barbara Mertens; Luc Vansina.

Vanaf 1 januari 2019 zit België voor twee jaar mee rond de tafel van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN), het hoogste internationaal orgaan dat over vrede en veiligheid beslist. Onder het motto 'Consensus smeden, bouwen aan vrede' voerden Belgische diplomaten de afgelopen jaren campagne om die zetel in de wacht te slepen.Als Ambassadeurs voor de Vrede, hiertoe benoemd door Pax Christi Vlaanderen, steunen we volop dit motto en engagement. Anno 2018 is er meer dan ooit nood aan landen die conflictpreventie, vredesopbouw en doelmatige VN-vredesoperaties bepleiten.In tijden waarin multilaterale instellingen als de Verenigde Naties steeds meer onder druk staan, moet België uitdrukkelijk investeren in de collectieve veiligheid die de VN biedt.We verwachten concrete acties en extra engagementen van uw regering, premier Michel. Dat is dringend nodig: de afgelopen jaren werd stevig het mes gezet in een aantal Belgische engagementen met nefaste gevolgen voor burgers op het terrein.Tussen 2006 en 2018 droeg België nauwelijks 5,5 miljoen dollar bij aan het VN-fonds voor Vredesopbouw. 5,5 miljoen in dertien jaar, dat is een schamele 0,42 miljoen per jaar, en dit om wereldwijd vrede op te bouwen. Bovendien moet het budget vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken van België, dat een decennium geleden nog meer dan 20 miljoen euro bedroeg, het al jaren stellen met amper 5 miljoen euro. Sinds 2014 daalde dit budget met maar liefst 67,5%.Die bedragen steken schril af tegen de 15 miljard, oftewel 15.000 miljoen, euro die besteed zullen worden aan de nieuwe gevechtsvliegtuigen.Als Ambassadeurs voor de Vrede vragen wij u, premier, om de investeringen in vrede substantieel te verhogen, zodat de kloof tussen militaire uitgaven en uitgaven voor vredesopbouw kleiner wordt. In de eerste plaats via investeringen in vredes- en maatschappijopbouw via het eigen buitenlands beleid. Maar evengoed door afdoende middelen ter beschikking te stellen voor VN-vredesoperaties, opgezet met een doelgericht mandaat, gefocust op de specifieke noden en bescherming van de lokale burgerbevolking. Enkel op die manier kan België zich binnen de Veiligheidsraad opwerpen als een geloofwaardige vredesbouwer. Uiteindelijk is het eenvoudig: wie vrede wil, moet ook investeren in vrede. Deze tekst werd ondertekend door de Vlaamse Ambassadeurs voor de Vrede - benoemd door katholieke vredesbeweging Pax Christi als Vlaams alternatief voor de Nobelprijs voor de Vrede die vandaag, 10 december, wordt uitgereikt in Oslo.Prof. Didier Pollefeyt (Centrum voor Vredesethiek KU Leuven); Prof. Tom Sauer; Prof. Gie Deboutte; Piet Chielens (In Flanders Fields Museum); Etienne De Jonghe en Magda Van Damme (voormalig algemeen secretaris Pax Christi International); Jennie Vanlerberghe (Moeders voor vrede); Willem Vermandere; Wouter Hillaert (Hart boven Hard); Jan De Cock (Without Walls); Annemie Luyten (De Loodsen); Peter Peene (Wakker voor Vrede); Daniel Alliët (priester Begijnhofkerk Brussel); Marius Dekeyser en Ludo Segers (Hand in hand tegen racisme); Hugo D'aes en Rita Mol (Artsen voor Vrede); Jozef Hertsens en Tilly De Maesschalk (VLOS); Bob de Pooter (Solidariteitskoor Frappant); Virginie Vanhaecke (Zusters van Overijse-Mechelen); Greet Heylen, Circles (We Have the Choice); Pat Patfoort (De Vuurbloem); Chantal van Cutsem (Advocaten zonder Grenzen); Jaklin Laporte (de pestjuf); Mark Joly; Bernard de Cock; Oona Wyns; Barbara Mertens; Luc Vansina.