Tijdens het onderhoud werd dieper ingegaan op de toestand in Syrië, Irak en Libanon. Voor Michel en Monaco is het belangrijk dat er in die zone zowel op militair als op diplomatiek vlak gewerkt moet worden. Beiden drukten de wil uit om de "Joined Investigation Teams" te versterken. Dat zijn gezamenlijke onderzoeksteams voor grensoverschrijdende dossiers binnen de Europese Unie. Ook het thema van de 'Passenger Name Record' (PNR) - de informatie over geboekte vliegreizen - en de uitwisseling van deze gegevens kwam tijdens het onderhoud ter sprake. Daarnaast spraken de premier en de vertegenwoodigster van de Amerikaanse president ook over de manier waarop digitale informatie tussen België en de VS in de praktijk uitgewisseld kan worden. Charles Michel heeft ook gepleit voor multilateralisme bij het uitwisselen van inlichtingen. Volgens de woordvoerder van de premier was Lisa Monaco zeer positief over het professionalisme van de Belgische veiligheidsdiensten. (Belga)

Tijdens het onderhoud werd dieper ingegaan op de toestand in Syrië, Irak en Libanon. Voor Michel en Monaco is het belangrijk dat er in die zone zowel op militair als op diplomatiek vlak gewerkt moet worden. Beiden drukten de wil uit om de "Joined Investigation Teams" te versterken. Dat zijn gezamenlijke onderzoeksteams voor grensoverschrijdende dossiers binnen de Europese Unie. Ook het thema van de 'Passenger Name Record' (PNR) - de informatie over geboekte vliegreizen - en de uitwisseling van deze gegevens kwam tijdens het onderhoud ter sprake. Daarnaast spraken de premier en de vertegenwoodigster van de Amerikaanse president ook over de manier waarop digitale informatie tussen België en de VS in de praktijk uitgewisseld kan worden. Charles Michel heeft ook gepleit voor multilateralisme bij het uitwisselen van inlichtingen. Volgens de woordvoerder van de premier was Lisa Monaco zeer positief over het professionalisme van de Belgische veiligheidsdiensten. (Belga)