Di Rupo herinnerde de eerste minister van de Palestijnse Autoriteit aan de steun van ons land en van de internationale gemeenschap voor het "plan-Fayyad". De Palestijnse premier lanceerde dit voorstel in de zomer van 2009 en wil daarmee de grondslag leggen voor de instellingen, economie en rechtsstaat die nodig zijn voor een toekomstige Palestijnse staat. De Israëlische kolonisatiepolitiek in de Palestijnse gebieden kan voor Di Rupo niet door de beugel. Daarmee bevestigde hij nogmaals de lijn die de hele Europese Unie aanhoudt. Tegelijk hecht de premier veel belang aan de veiligheid van Israël. Salam Fayyad bedankte ons land voor zijn financiële steun en voor zijn steun aan de recente statusverhoging van Palestina bij de Verenigde Naties, tot waarnemend niet-lid. (GEJ)

Di Rupo herinnerde de eerste minister van de Palestijnse Autoriteit aan de steun van ons land en van de internationale gemeenschap voor het "plan-Fayyad". De Palestijnse premier lanceerde dit voorstel in de zomer van 2009 en wil daarmee de grondslag leggen voor de instellingen, economie en rechtsstaat die nodig zijn voor een toekomstige Palestijnse staat. De Israëlische kolonisatiepolitiek in de Palestijnse gebieden kan voor Di Rupo niet door de beugel. Daarmee bevestigde hij nogmaals de lijn die de hele Europese Unie aanhoudt. Tegelijk hecht de premier veel belang aan de veiligheid van Israël. Salam Fayyad bedankte ons land voor zijn financiële steun en voor zijn steun aan de recente statusverhoging van Palestina bij de Verenigde Naties, tot waarnemend niet-lid. (GEJ)