Op hun top in Brussel spraken de Europese leiders vorige week af dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen het einde van het decennium met 55% moet gedaald zijn. Over die doelstelling waren de leiders het vrij snel eens, anders was het met het vastleggen van de parameters waarmee rekening gehouden zal worden bij de vertaling naar nationale streefcijfers. Dat overleg duurde donderdag de hele nacht. In de Kamer argumenteerde De Croo dinsdag dat er afgesproken is om de kostenefficiëntie voorop te stellen bij het bepalen van de emissiedoelstellingen per lidstaat. Ook het principe van internationale flexibiliteit, waarbij uitstootrechten in het buitenland kunnen worden aangekocht, blijft behouden. Dat waren net de twee voorwaarden die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en de Vlaamse regering hadden gesteld om in te kunnen stemmen met de Europese klimaatafspraken. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: "Kostenefficiëntie staat niet als dusdanig in het akkoord (de Raadsconclusies, red.), of toch niet zoals overeengekomen was met Vlaanderen. Er staat dat alle lidstaten zullen meewerken, rekening houdend met 'billijkheid en kosteneffectiviteit'. Nochtans stond kostenefficiëntie op een gegeven moment wel degelijk in de tekst, maar na verzet van Polen verdween dat weer. België had met andere woorden het gemaakte akkoord met de deelstaten perfect kunnen respecteren", zei Van Bossuyt. De Croo hield echter voet bij stuk en nam er eveneens de tekst van de conclusies bij. "In paragraaf 14 staat: 'De doelstelling zal collectief door de EU worden verwezenlijkt op een zo kosteneffectief mogelijke manier.' Er kan weinig twijfel zijn over wat men daarmee bedoelt. Verder, in paragraaf 17, staat dan weer dat de Commissie bij het voorstellen van de nationale doelstellingen rekening zal houden met de bezorgdheid die geuit werd over kosteneffectiviteit. Duidelijker kan het er toch niet instaan?" De Croo wees ook op de afspraak dat de Europese Raad nog bijkomende richtsnoeren zal vaststellen, precies over de verdeling van de inspanningen. Bij de N-VA bleef Van Bossuyt echter bij haar standpunt. "Daar waar staat dat het emissiereductiepotentieel mee in rekening moet worden gebracht, hadden wij graag een verwijzing naar de kostenefficiëntie gezien." Volgens de N-VA'ster zal De Croo bij de volgende top over de klimaatdoelstellingen op zijn strepen moeten staan. Vrijdag zei ook Vlaams minister Demir al dat Vlaanderen geen garanties gekregen heeft over de verdere uitwerking van de Europese ambitieverhoging. (Belga)

Op hun top in Brussel spraken de Europese leiders vorige week af dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen het einde van het decennium met 55% moet gedaald zijn. Over die doelstelling waren de leiders het vrij snel eens, anders was het met het vastleggen van de parameters waarmee rekening gehouden zal worden bij de vertaling naar nationale streefcijfers. Dat overleg duurde donderdag de hele nacht. In de Kamer argumenteerde De Croo dinsdag dat er afgesproken is om de kostenefficiëntie voorop te stellen bij het bepalen van de emissiedoelstellingen per lidstaat. Ook het principe van internationale flexibiliteit, waarbij uitstootrechten in het buitenland kunnen worden aangekocht, blijft behouden. Dat waren net de twee voorwaarden die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en de Vlaamse regering hadden gesteld om in te kunnen stemmen met de Europese klimaatafspraken. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: "Kostenefficiëntie staat niet als dusdanig in het akkoord (de Raadsconclusies, red.), of toch niet zoals overeengekomen was met Vlaanderen. Er staat dat alle lidstaten zullen meewerken, rekening houdend met 'billijkheid en kosteneffectiviteit'. Nochtans stond kostenefficiëntie op een gegeven moment wel degelijk in de tekst, maar na verzet van Polen verdween dat weer. België had met andere woorden het gemaakte akkoord met de deelstaten perfect kunnen respecteren", zei Van Bossuyt. De Croo hield echter voet bij stuk en nam er eveneens de tekst van de conclusies bij. "In paragraaf 14 staat: 'De doelstelling zal collectief door de EU worden verwezenlijkt op een zo kosteneffectief mogelijke manier.' Er kan weinig twijfel zijn over wat men daarmee bedoelt. Verder, in paragraaf 17, staat dan weer dat de Commissie bij het voorstellen van de nationale doelstellingen rekening zal houden met de bezorgdheid die geuit werd over kosteneffectiviteit. Duidelijker kan het er toch niet instaan?" De Croo wees ook op de afspraak dat de Europese Raad nog bijkomende richtsnoeren zal vaststellen, precies over de verdeling van de inspanningen. Bij de N-VA bleef Van Bossuyt echter bij haar standpunt. "Daar waar staat dat het emissiereductiepotentieel mee in rekening moet worden gebracht, hadden wij graag een verwijzing naar de kostenefficiëntie gezien." Volgens de N-VA'ster zal De Croo bij de volgende top over de klimaatdoelstellingen op zijn strepen moeten staan. Vrijdag zei ook Vlaams minister Demir al dat Vlaanderen geen garanties gekregen heeft over de verdere uitwerking van de Europese ambitieverhoging. (Belga)