Volgens een bericht in Het Nieuwsblad sturen regeringspartijen N-VA en CD&V erop aan de twee superministerraden aan elkaar te koppelen. Dat zou de handen van de premier moeten vrijmaken om de onderhandelingen die nadien geprogrammeerd staan, aan te vatten. Een eerste thematische ministerraad over Veiligheid vond twee weken geleden plaats. Bedoeling is nog twee superministerraden te organiseren, over enerzijds Economie en Werk en anderzijds Armoede en Sociaal Beleid. Daarvoor werden 10 juni en 8 juli naar voren geschoven. Volgens Het Nieuwsblad kan met die data nog worden geschoven. De woordvoerder van de premier wijst erop dat het programma voor de opmaak van de begrotingen voor 2018 en 2019 behouden blijft. De voorbije twee weken hebben al voorbereidingen plaatsgevonden op kabinetsniveau, waarbij de inhoudelijke standpunten werden uitgewisseld. Op basis daarvan zal de eerste minister politieke bilaterales houden om te bepalen wat "op het bord" zal belanden en wanneer. Zoals bekend dienen zich na die ministerraden immers nog moeilijke onderhandelingen aan. Bij de begrotingsoefening zal de regering sowieso op zoek moeten naar enkele miljarden euro. Maar daarnaast moeten ook de discussies over de meerwaardebelasting, de vennootschapsbelasting en de activering van het spaargeld hun beslag krijgen. Die drie thema's veroorzaakten bij de begrotingsdiscussies in het najaar van 2016 een crisismoment binnen de centrumrechtse ploeg. (Belga)

Volgens een bericht in Het Nieuwsblad sturen regeringspartijen N-VA en CD&V erop aan de twee superministerraden aan elkaar te koppelen. Dat zou de handen van de premier moeten vrijmaken om de onderhandelingen die nadien geprogrammeerd staan, aan te vatten. Een eerste thematische ministerraad over Veiligheid vond twee weken geleden plaats. Bedoeling is nog twee superministerraden te organiseren, over enerzijds Economie en Werk en anderzijds Armoede en Sociaal Beleid. Daarvoor werden 10 juni en 8 juli naar voren geschoven. Volgens Het Nieuwsblad kan met die data nog worden geschoven. De woordvoerder van de premier wijst erop dat het programma voor de opmaak van de begrotingen voor 2018 en 2019 behouden blijft. De voorbije twee weken hebben al voorbereidingen plaatsgevonden op kabinetsniveau, waarbij de inhoudelijke standpunten werden uitgewisseld. Op basis daarvan zal de eerste minister politieke bilaterales houden om te bepalen wat "op het bord" zal belanden en wanneer. Zoals bekend dienen zich na die ministerraden immers nog moeilijke onderhandelingen aan. Bij de begrotingsoefening zal de regering sowieso op zoek moeten naar enkele miljarden euro. Maar daarnaast moeten ook de discussies over de meerwaardebelasting, de vennootschapsbelasting en de activering van het spaargeld hun beslag krijgen. Die drie thema's veroorzaakten bij de begrotingsdiscussies in het najaar van 2016 een crisismoment binnen de centrumrechtse ploeg. (Belga)