Volgens de minister had Practicali de vennootschapsbelasting wel vermeld in de uitnodiging, maar weigerde het kabinet daar toelichting over te geven "aangezien het dossier nog besproken werd in de regering". Er ging wel een adviseur spreken bij Practicali, maar over andere onderwerpen. "De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben het imago van de politiek geen deugd gedaan, maar wat Calvo doet is minstens even schadelijk", haalt Van Overtveldt uit. "Voor hem zijn feiten blijkbaar ondergeschikt aan een bepaalde drang naar media-aandacht." De minister benadrukt dat hijzelf en zijn kabinet "het voorbije jaar regelmatig en zeer uitgebreid hebben geantwoord op vragen én stemmingmakerij inzake Practicali, ook in het parlement", en dat ze ook verdere vragen "met dezelfde transparantie" zullen blijven beantwoorden. (Belga)

Volgens de minister had Practicali de vennootschapsbelasting wel vermeld in de uitnodiging, maar weigerde het kabinet daar toelichting over te geven "aangezien het dossier nog besproken werd in de regering". Er ging wel een adviseur spreken bij Practicali, maar over andere onderwerpen. "De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben het imago van de politiek geen deugd gedaan, maar wat Calvo doet is minstens even schadelijk", haalt Van Overtveldt uit. "Voor hem zijn feiten blijkbaar ondergeschikt aan een bepaalde drang naar media-aandacht." De minister benadrukt dat hijzelf en zijn kabinet "het voorbije jaar regelmatig en zeer uitgebreid hebben geantwoord op vragen én stemmingmakerij inzake Practicali, ook in het parlement", en dat ze ook verdere vragen "met dezelfde transparantie" zullen blijven beantwoorden. (Belga)