Europol richtte in 2016 een Europees Centrum tegen migrantensmokkel op om politie en gerecht in de EU-lidstaten proactief te helpen bij het oprollen van internationale netwerken. Dat moet via coördinatie en het uitwisselen van gegevens, maar het agentschap, sinds 2018 onder leiding van de Belgische Catherine De Bolle, heeft volgens de Rekenkamer voortdurend moeite om toegang te krijgen tot belangrijke databanken. "Als knooppunt voor informatie-uitwisseling moet Europol toegang hebben tot alle relevante gegevensbronnen en deze systematisch gebruiken, maar dat is momenteel niet het geval", stelt auditeur Bettina Jakobsen in een persmededeling. Volgens het rapport tonen niet alle lidstaten een even groot engagement en zijn de uitgewisselde gegevens soms onvolledig. Het schort ook soms aan de interoperabiliteit van de databanken van Europol en de lidstaten. De Rekenkamer merkt voorts op dat Europol problemen ondervindt om internationale akkoorden te sluiten over toegang tot gegevens uit landen van oorsprong en transitlanden. Het agentschap met zetel in Den Haag maakt bovendien "niet systematisch of helemaal niet gebruik" van externe bronnen, zoals het Visuminformatiesysteem en persoonsgegevens van luchtvaartpassagiers (PNR). Ook de uitwisseling van gegevens met andere EU-agentschappen, zoals het juridische samenwerkingsplatform Eurojust en grensbewakingsagentschap Frontex, is voor verbetering vatbaar, aldus de Rekenkamer. De Rekenkamer stelt wel vast dat de uitwisseling van informatie jaar na jaar aan het toenemen is. Over het algemeen biedt Europol volgens de auditeurs "gewaardeerde ondersteuning" in de strijd tegen migrantensmokkel, maar de resultaten worden niet systematisch gemeten en kunnen dus moeilijk aangetoond worden. Geschat wordt dat ongeveer 90 procent van alle migranten die illegaal in de EU aankomen beroep hebben gedaan op de diensten van smokkelaars. Met het organiseren van transport en onderduikadressen en het voorzien van valse documenten verdienen criminele groepen bergen geld. In 2015, het jaar waarin de vluchtelingencrisis in alle hevigheid losbarstte, zou er in de EU naar schatting 4,7 tot 5,7 miljard euro omgezet zijn. (Belga)

Europol richtte in 2016 een Europees Centrum tegen migrantensmokkel op om politie en gerecht in de EU-lidstaten proactief te helpen bij het oprollen van internationale netwerken. Dat moet via coördinatie en het uitwisselen van gegevens, maar het agentschap, sinds 2018 onder leiding van de Belgische Catherine De Bolle, heeft volgens de Rekenkamer voortdurend moeite om toegang te krijgen tot belangrijke databanken. "Als knooppunt voor informatie-uitwisseling moet Europol toegang hebben tot alle relevante gegevensbronnen en deze systematisch gebruiken, maar dat is momenteel niet het geval", stelt auditeur Bettina Jakobsen in een persmededeling. Volgens het rapport tonen niet alle lidstaten een even groot engagement en zijn de uitgewisselde gegevens soms onvolledig. Het schort ook soms aan de interoperabiliteit van de databanken van Europol en de lidstaten. De Rekenkamer merkt voorts op dat Europol problemen ondervindt om internationale akkoorden te sluiten over toegang tot gegevens uit landen van oorsprong en transitlanden. Het agentschap met zetel in Den Haag maakt bovendien "niet systematisch of helemaal niet gebruik" van externe bronnen, zoals het Visuminformatiesysteem en persoonsgegevens van luchtvaartpassagiers (PNR). Ook de uitwisseling van gegevens met andere EU-agentschappen, zoals het juridische samenwerkingsplatform Eurojust en grensbewakingsagentschap Frontex, is voor verbetering vatbaar, aldus de Rekenkamer. De Rekenkamer stelt wel vast dat de uitwisseling van informatie jaar na jaar aan het toenemen is. Over het algemeen biedt Europol volgens de auditeurs "gewaardeerde ondersteuning" in de strijd tegen migrantensmokkel, maar de resultaten worden niet systematisch gemeten en kunnen dus moeilijk aangetoond worden. Geschat wordt dat ongeveer 90 procent van alle migranten die illegaal in de EU aankomen beroep hebben gedaan op de diensten van smokkelaars. Met het organiseren van transport en onderduikadressen en het voorzien van valse documenten verdienen criminele groepen bergen geld. In 2015, het jaar waarin de vluchtelingencrisis in alle hevigheid losbarstte, zou er in de EU naar schatting 4,7 tot 5,7 miljard euro omgezet zijn. (Belga)