Theo Francken (36) is bekend als Kamerlid en burgemeester, en geldt als één van de sterkhouders van de N-VA op het vlak van asiel en migratie.Hij zetelt sinds 2010 in de Kamer en mocht na de lokale verkiezingen van 2012 de burgemeestersjerp van het Vlaams-Brabantse Lubbeek omgorden. Maar hij is reeds langer actief binnen de N-VA.

Na zijn studies pedagogie aan de KU Leuven ging hij in 2001 aan de slag in de N-VA-fractie in het Vlaams parlement. Van 2009 tot 2010 was hij adjunct-kabinetschef van toenmalig Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois voor inburgering en de Vlaamse Rand. Naar eigen zeggen leerde hij daar de knepen van het politieke vak.

In de Kamer ontpopte Francken zich als specialist van zijn fractie inzake asiel en migratie, samen met Sarah Smeyers, met wie hij het boek 'België. Land zonder grens' schreef.

Hij was ook één van de drijvende krachten achter de verstrenging van de wet op de gezinshereniging, net voor het aantreden van de regering-Di Rupo eind 2011. Nadien ontpopte hij zich als kwelduivel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block, die volgens hem niet streng genoeg was. Zijn andere stokpaardjes zijn - eerder ironisch als Vlaamsnationalist - het koninklijk paleis en Defensie. Zo lag hij ook mee aan de basis van de nieuwe regeling dat de leden van de koninklijke familie belastingen moeten betalen.

Bij de federale verkiezingen van 25 mei slaagde hij ondanks het overweldigende succes van Open Vld'ster Maggie De Block als lijsttrekster voor de Kamer de N-VA nog een procent te doen groeien. De 30%-grens bleek evenwel niet haalbaar. (Belga / JH)

Klik hier voor het overzicht van de regering Michel I.

Theo Francken (36) is bekend als Kamerlid en burgemeester, en geldt als één van de sterkhouders van de N-VA op het vlak van asiel en migratie.Hij zetelt sinds 2010 in de Kamer en mocht na de lokale verkiezingen van 2012 de burgemeestersjerp van het Vlaams-Brabantse Lubbeek omgorden. Maar hij is reeds langer actief binnen de N-VA. Na zijn studies pedagogie aan de KU Leuven ging hij in 2001 aan de slag in de N-VA-fractie in het Vlaams parlement. Van 2009 tot 2010 was hij adjunct-kabinetschef van toenmalig Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois voor inburgering en de Vlaamse Rand. Naar eigen zeggen leerde hij daar de knepen van het politieke vak. In de Kamer ontpopte Francken zich als specialist van zijn fractie inzake asiel en migratie, samen met Sarah Smeyers, met wie hij het boek 'België. Land zonder grens' schreef. Hij was ook één van de drijvende krachten achter de verstrenging van de wet op de gezinshereniging, net voor het aantreden van de regering-Di Rupo eind 2011. Nadien ontpopte hij zich als kwelduivel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block, die volgens hem niet streng genoeg was. Zijn andere stokpaardjes zijn - eerder ironisch als Vlaamsnationalist - het koninklijk paleis en Defensie. Zo lag hij ook mee aan de basis van de nieuwe regeling dat de leden van de koninklijke familie belastingen moeten betalen.Bij de federale verkiezingen van 25 mei slaagde hij ondanks het overweldigende succes van Open Vld'ster Maggie De Block als lijsttrekster voor de Kamer de N-VA nog een procent te doen groeien. De 30%-grens bleek evenwel niet haalbaar. (Belga / JH)