Sinds afgelopen zondag is er bij de Gentse politie een stakingsaanzegging van kracht, en die loopt tot eind dit jaar. "We zullen in een latere fase zeker actie voeren of staken, maar we willen niet dat burgers getroffen worden tijdens de feesten, want iedereen heeft recht op verlof", aldus Dominique Ryniers. "Ook supporters die al maanden uitkeken naar de opening van het stadion willen we ontzien." Door een algemene besparing op de budgetten van 2013 mag de Gentse politie 2,2 miljoen euro van haar voorziene dotatie niet uitgeven. In het najaar beslist het schepencollege over een structurele besparingsoperatie. De vakbonden eisen snel duidelijkheid. (Belga)

Sinds afgelopen zondag is er bij de Gentse politie een stakingsaanzegging van kracht, en die loopt tot eind dit jaar. "We zullen in een latere fase zeker actie voeren of staken, maar we willen niet dat burgers getroffen worden tijdens de feesten, want iedereen heeft recht op verlof", aldus Dominique Ryniers. "Ook supporters die al maanden uitkeken naar de opening van het stadion willen we ontzien." Door een algemene besparing op de budgetten van 2013 mag de Gentse politie 2,2 miljoen euro van haar voorziene dotatie niet uitgeven. In het najaar beslist het schepencollege over een structurele besparingsoperatie. De vakbonden eisen snel duidelijkheid. (Belga)