De vakbonden kregen in februari onder andere de belofte dat er in maart en in december extra personeel zou worden ingeschakeld. "De stakingsaanzegging heeft betrekking op alle leden van het operationele kader van de geïntegreerde politie", zo waarschuwde Stéphane Deldicque van de christelijke vakbond CSC-Services Publics. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt vooral het gebrek aan dialoog en sociaal overleg, maar ook het gebrek aan een risicoanalyse baart de bonden zorgen. Zo is volgens Deldicque de veiligheid van de politieagenten op het terrein onvoldoende gegarandeerd. Het Kanaalplan voorziet in de detachering van sommige agenten naar zeven Brusselse gemeenten en naar Vilvoorde in het kader va de strijd tegen de "radicalisering, het gewelddadige extremisme en het terrorisme in de kanaalzone". Daarnaast is er ook sprake van detacheringen in het kader van het plan Medusa, met het oog op de extra politiecontroles aan de Frans-Belgische grens in West-Vlaanderen. Maar die detacheringen wegen zwaar op het budget van de betrokken politiediensten, luidt het. Midden februari hadden de politiebonden, na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, nog een stakingsaanzegging tegen de uitvoering van het Kanaalplan ingetrokken. (Belga)

De vakbonden kregen in februari onder andere de belofte dat er in maart en in december extra personeel zou worden ingeschakeld. "De stakingsaanzegging heeft betrekking op alle leden van het operationele kader van de geïntegreerde politie", zo waarschuwde Stéphane Deldicque van de christelijke vakbond CSC-Services Publics. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt vooral het gebrek aan dialoog en sociaal overleg, maar ook het gebrek aan een risicoanalyse baart de bonden zorgen. Zo is volgens Deldicque de veiligheid van de politieagenten op het terrein onvoldoende gegarandeerd. Het Kanaalplan voorziet in de detachering van sommige agenten naar zeven Brusselse gemeenten en naar Vilvoorde in het kader va de strijd tegen de "radicalisering, het gewelddadige extremisme en het terrorisme in de kanaalzone". Daarnaast is er ook sprake van detacheringen in het kader van het plan Medusa, met het oog op de extra politiecontroles aan de Frans-Belgische grens in West-Vlaanderen. Maar die detacheringen wegen zwaar op het budget van de betrokken politiediensten, luidt het. Midden februari hadden de politiebonden, na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, nog een stakingsaanzegging tegen de uitvoering van het Kanaalplan ingetrokken. (Belga)