De stakingsaanzegging begin oktober leidde tot een eerste gesprek op 14 oktober. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vroeg de vakbonden toen om met nieuwe voorstellen te komen over de eindeloopbaanmaatregel. Tijdens de sectorale onderhandelingen op woensdag slaagden de partijen er niet in om tot een consensus te komen. "Het is ons duidelijk geworden dat de verschillende regeringspartners, net zoals de minister van Binnenlandse Zaken, geen belang hechten aan een efficiënt en aantrekkelijk politieapparaat. De politiek verkoopt alleen maar leugens", klinkt het bij de politievakbonden. De activering van de stakingsaanzegging tot 1 december moet in de eerste plaats de federale politie in staat stellen om haar ongenoegen uit te drukken. Als er tegen die tijd geen verandering komt in de houding van de overheid, zal de stakingsaanzegging uitgebreid worden tot andere politiediensten, zo besluit het gezamenlijk vakbondsfront. (Belga)

De stakingsaanzegging begin oktober leidde tot een eerste gesprek op 14 oktober. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vroeg de vakbonden toen om met nieuwe voorstellen te komen over de eindeloopbaanmaatregel. Tijdens de sectorale onderhandelingen op woensdag slaagden de partijen er niet in om tot een consensus te komen. "Het is ons duidelijk geworden dat de verschillende regeringspartners, net zoals de minister van Binnenlandse Zaken, geen belang hechten aan een efficiënt en aantrekkelijk politieapparaat. De politiek verkoopt alleen maar leugens", klinkt het bij de politievakbonden. De activering van de stakingsaanzegging tot 1 december moet in de eerste plaats de federale politie in staat stellen om haar ongenoegen uit te drukken. Als er tegen die tijd geen verandering komt in de houding van de overheid, zal de stakingsaanzegging uitgebreid worden tot andere politiediensten, zo besluit het gezamenlijk vakbondsfront. (Belga)