Dat de politie de focus legt op bepaalde buurten en individuren 'van welke afkomst dan ook' heeft volgens de VSOA niets te maken met vooroordelen. 'Die focus kadert in het bestrijden van fenomenen en overlast (...) Dergelijke preventieve patrouilles en controles hebben ook niets te maken met racisme dat zou leven onder de politiekorpsen, maar met een zekere vorm van dagdagelijks goed politiewerk', stelt de VSOA in een mededeling. Criminaliteitsvormen vergen logischerwijze een zekere 'profiling' om efficiënt proactief te kunnen inspelen op bepaalde fenomenen, zo gaat de vakbond verder. 'Zo zijn de profielen van rondtrekkende dadergroepen, drugdealers, witte boordcriminelen, autozwendelaars, enz. vaak verschillend. Maar ook in buurten en wijken waar er veel overlast wordt vastgesteld (luide muziek, straatracen, zwerfvuil, ...) wordt er vaker gecontroleerd.'

Als dit zo doorgaat, wordt het politiewerk in België onwerkbaar, besluit de politievakbond. 'Men moet eens durven duiden welke politie men wil. Wil men in de probleemwijken geen gerichte controles meer? Wil men de boel laten verzieken door geboefte, die de macht over de straat, en de andere buurtbewoners overneemt? Of wil men een sterke politie die inderdaad gemeenschapsgericht werkt, maar streng is voor criminelen. Gaat men voor de laatste optie, dan dient dit gepaard te gaan met de volledige steun van de overheden.'

'Specifiek en concreet'

'Uiteraard moet de politie overlast en criminaliteit bestrijden', zegt campagne Niet Normaal - Stop Etnisch Profileren in een reactie. 'Wij hebben het over identiteitscontroles waarbij de politie veelal rondrijdt of -loopt en beslist om de ene persoon wel en de andere niet te controleren.' Elke controle moet objectief gemotiveerd zijn, zegt Eveline Vandevelde, coördinator van de campagne. 'Een controle kan als iemand zich verdacht gedraagt of voldoet aan een signalement. Ook als het gaat over overlast moet de politie zich baseren op concrete en specifieke beschrijvingen, anders bestaat het risico dat de controles op die plek systematisch en discriminerend worden.' 'Vage profielen zorgen ervoor dat té veel mensen onterecht worden gecontroleerd. Dat zorgt voor frustraties.'

Dat de politie de focus legt op bepaalde buurten en individuren 'van welke afkomst dan ook' heeft volgens de VSOA niets te maken met vooroordelen. 'Die focus kadert in het bestrijden van fenomenen en overlast (...) Dergelijke preventieve patrouilles en controles hebben ook niets te maken met racisme dat zou leven onder de politiekorpsen, maar met een zekere vorm van dagdagelijks goed politiewerk', stelt de VSOA in een mededeling. Criminaliteitsvormen vergen logischerwijze een zekere 'profiling' om efficiënt proactief te kunnen inspelen op bepaalde fenomenen, zo gaat de vakbond verder. 'Zo zijn de profielen van rondtrekkende dadergroepen, drugdealers, witte boordcriminelen, autozwendelaars, enz. vaak verschillend. Maar ook in buurten en wijken waar er veel overlast wordt vastgesteld (luide muziek, straatracen, zwerfvuil, ...) wordt er vaker gecontroleerd.' Als dit zo doorgaat, wordt het politiewerk in België onwerkbaar, besluit de politievakbond. 'Men moet eens durven duiden welke politie men wil. Wil men in de probleemwijken geen gerichte controles meer? Wil men de boel laten verzieken door geboefte, die de macht over de straat, en de andere buurtbewoners overneemt? Of wil men een sterke politie die inderdaad gemeenschapsgericht werkt, maar streng is voor criminelen. Gaat men voor de laatste optie, dan dient dit gepaard te gaan met de volledige steun van de overheden.''Uiteraard moet de politie overlast en criminaliteit bestrijden', zegt campagne Niet Normaal - Stop Etnisch Profileren in een reactie. 'Wij hebben het over identiteitscontroles waarbij de politie veelal rondrijdt of -loopt en beslist om de ene persoon wel en de andere niet te controleren.' Elke controle moet objectief gemotiveerd zijn, zegt Eveline Vandevelde, coördinator van de campagne. 'Een controle kan als iemand zich verdacht gedraagt of voldoet aan een signalement. Ook als het gaat over overlast moet de politie zich baseren op concrete en specifieke beschrijvingen, anders bestaat het risico dat de controles op die plek systematisch en discriminerend worden.' 'Vage profielen zorgen ervoor dat té veel mensen onterecht worden gecontroleerd. Dat zorgt voor frustraties.'