Het VSOA distantieert zich van het gedrag, en dan vooral de Hitlergroet die een agente bracht, maar dringt ook aan om "zeer terughoudend te reageren" en "de collega's niet zomaar te beschuldigen zonder kennis van zaken". Het gaat volgens de vakbond immers "over meer dan een gewoon weerspannig persoon". Mogelijk is er een medische oorzaak. Enkele symptomen hebben gelijkenissen met iemand die zich in een staat van psychose of EDS (excited delirium syndroom) bevindt. Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de man zich met zijn hoofd tegen de celdeur gooit en hevig bloedt. "Het is al te gemakkelijk om de uitvoerders met de vinger te wijzen. Uiteindelijk hebben deze collega's moeten ingrijpen omdat de persoon zijn eigen iets aan het aandoen was, wat mogelijks ook zeer zware gevolgen kon hebben", aldus de VSOA. Naar eigen zeggen dringt de vakbond al jaren aan op een specifieke procedure voor dergelijke situaties. In het belang van de betrokkene zelf, maar ook om agenten een juridisch houvast te bieden. Het VSOA vraagt daarom aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem om het onderwerp te agenderen op het hoog overlegcomité van 2 september en snel een procedure uit te werken. Bij het vertonen van dergelijke symptomen zou de betrokkene niet meer overgebracht worden naar een politiecel, maar ter plaatse gehouden worden in afwachting van een mugteam. "Gezien het een medisch probleem is, kan de mugarts zich dan ook onmiddellijk ontfermen over de patiënt en hem overbrengen naar een spoeddienst in plaats van naar een politiecel", luidt het voorstel. Daarnaast vraagt de vakbond om via de commissaris-generaal een dringende richtlijn te verspreiden dat bij bestuurlijke aanhoudingen de officier van bestuurlijke politie steeds ter plaatse moet komen. Tenslotte gebeuren deze aanhoudingen en opsluitingen onder hun verantwoordelijkheid, aldus de VSOA. (Belga)

Het VSOA distantieert zich van het gedrag, en dan vooral de Hitlergroet die een agente bracht, maar dringt ook aan om "zeer terughoudend te reageren" en "de collega's niet zomaar te beschuldigen zonder kennis van zaken". Het gaat volgens de vakbond immers "over meer dan een gewoon weerspannig persoon". Mogelijk is er een medische oorzaak. Enkele symptomen hebben gelijkenissen met iemand die zich in een staat van psychose of EDS (excited delirium syndroom) bevindt. Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de man zich met zijn hoofd tegen de celdeur gooit en hevig bloedt. "Het is al te gemakkelijk om de uitvoerders met de vinger te wijzen. Uiteindelijk hebben deze collega's moeten ingrijpen omdat de persoon zijn eigen iets aan het aandoen was, wat mogelijks ook zeer zware gevolgen kon hebben", aldus de VSOA. Naar eigen zeggen dringt de vakbond al jaren aan op een specifieke procedure voor dergelijke situaties. In het belang van de betrokkene zelf, maar ook om agenten een juridisch houvast te bieden. Het VSOA vraagt daarom aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem om het onderwerp te agenderen op het hoog overlegcomité van 2 september en snel een procedure uit te werken. Bij het vertonen van dergelijke symptomen zou de betrokkene niet meer overgebracht worden naar een politiecel, maar ter plaatse gehouden worden in afwachting van een mugteam. "Gezien het een medisch probleem is, kan de mugarts zich dan ook onmiddellijk ontfermen over de patiënt en hem overbrengen naar een spoeddienst in plaats van naar een politiecel", luidt het voorstel. Daarnaast vraagt de vakbond om via de commissaris-generaal een dringende richtlijn te verspreiden dat bij bestuurlijke aanhoudingen de officier van bestuurlijke politie steeds ter plaatse moet komen. Tenslotte gebeuren deze aanhoudingen en opsluitingen onder hun verantwoordelijkheid, aldus de VSOA. (Belga)