De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 april. Voorlopig worden geen extra maatregelen genomen maar zal er wel strenger toegezien worden op de naleving van de huidige regels. Daar is niet iedereen tevreden mee want de agressie tegenover politiemensen lijkt toe te nemen. 'Wij willen meer en betere mondmaskers voor politiemensen, en een strengere aanpak voor de corona-agressie tegenover de politie', aldus Vincent Houssin, ondervoorzitter van de politievakbond VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt).

Sinds de politiezones extra coronacontroles uitvoeren, worden er meer en meer gevallen van agressie gemeld. Onder andere in Gent, Antwerpen, Aalst en Ninove werd er bij controles op agenten gespuwd.

Houssin: 'Daar waar we eerst dachten dat het bespuwen van agenten eerder een geïsoleerd geval was, blijkt nu dat na Gent en twee gevallen in Antwerpen, het in Ninove nog erger is. Daar maken een aantal jongeren er blijkbaar een sport van om te spuwen en te hoesten in de richting van politiemensen met de mededeling dat ze corona hebben. Dit is een trend waarover onze collega's zich uiteraard veel zorgen over maken. Wij vrezen dat, als er niet zeer kordaat wordt op gereageerd door zowel de bestuurlijke overheid als justitie, deze trend zich ongestraft kan uitbreiden naar bepaalde buurten in grote en centrumsteden. Een strenge aanpak is dringend nodig.'

Agenten die bespuwd worden, hebben een groter risico besmet te worden met het coronavirus. Hoe zit het met extra beschermende maatregelen?

Houssin: 'Er zijn beschermingsmiddelen voorhanden, maar ze zijn wel schaars. En al zeker de mondmaskers die een betere bescherming bieden. Deze waren in het begin slechts in zeer kleine aantallen voorhanden, waardoor er al snel een stockbreuk was. Nu zijn er de voorbije dagen via de Federale Politie bijkomende middelen aangekomen, maar die blijven over het algemeen schaars. Zo krijgen we berichten vanuit sommige zones dat er slechts één chirurgisch mondmasker - hetgeen dan ook nog een vals gevoel van veiligheid geeft - voorhanden is per persoon. En die moeten ze dan voor de volgende dagen bewaren in hun kast.

Ondertussen werden wel bijkomende beschermingsmiddelen besteld. Maar we houden ons hart vast. Uiteraard dient er prioriteit gegeven te worden aan de zorgsector, want ook daar is er een schaarste. Maar men mag niet vergeten dat er nog andere hulpverleners zijn, waaronder de politie, die onder de risicogroep mag gerekend worden. Denk maar aan de transmigrantenproblematiek, aan de grenscontroles waar er toch op korte afstand contact is met de geverbaliseerde, aan het ziekenvervoer van gedetineerden, noem maar op... De kers op de taart is nu dat de overheid overweegt om politiemensen in te zetten in de gevangenissen om de zieke cipiers te vervangen. Wij eisen dan ook dat er betere beschermingsmiddelen, zoals P2 maskers, worden verdeeld voor de taken waar een bijzonder risico aan verbonden is, conform de risicoanalyse.'

Burgers moeten in hun kot blijven, en zij die hardleers zijn, kunnen zich sinds kort verwachten aan een boete die meteen te betalen is. Politieagenten mogen nu bij het vaststellen van een overtreding immers tot een onmiddellijke inning overgaan.

Houssin: 'De toestand is zo ernstig dat er inderdaad drastische maatregelen nodig zijn. Als ik de verhalen hoor van wat sommige mensen nog steeds uitspoken, zoals houseparty's, straatfeesten, invoer van softdrugs, kat en muis spelen met de politie,... Dan denk ik inderdaad dat voor die minderheid van slechte leerlingen harde en strenge maatregelen moeten genomen worden.'

In Antwerpen werd een bioresponsteam in het leven geroepen voor coronagerelateerde incidenten. Moet dat navolging krijgen in andere steden en gemeentes?

Houssin: 'In Antwerpen heeft men voor ieder fenomeen al een speciaal team.... Ik zal daar verder niet veel commentaar op geven.'

Waar hebben politiekorpsen op dit moment het meest behoefte aan?

Houssin: 'Beschermingsmiddelen, initiatieven die ook het welzijn van de politiemensen ten goede komen en duidelijke richtlijnen. En... vooral veel steun van hun leidinggevenden. Want helaas hebben we ook moeten vaststellen dat er ook daar een paar slechte leerlingen zijn die de federale richtlijnen niet willen uitvoeren. We hebben dan ook gevraagd aan de minister om ook daar gepast op te reageren.'

Interview: Nina Tack voor De Zondag.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 april. Voorlopig worden geen extra maatregelen genomen maar zal er wel strenger toegezien worden op de naleving van de huidige regels. Daar is niet iedereen tevreden mee want de agressie tegenover politiemensen lijkt toe te nemen. 'Wij willen meer en betere mondmaskers voor politiemensen, en een strengere aanpak voor de corona-agressie tegenover de politie', aldus Vincent Houssin, ondervoorzitter van de politievakbond VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt). Sinds de politiezones extra coronacontroles uitvoeren, worden er meer en meer gevallen van agressie gemeld. Onder andere in Gent, Antwerpen, Aalst en Ninove werd er bij controles op agenten gespuwd. Houssin: 'Daar waar we eerst dachten dat het bespuwen van agenten eerder een geïsoleerd geval was, blijkt nu dat na Gent en twee gevallen in Antwerpen, het in Ninove nog erger is. Daar maken een aantal jongeren er blijkbaar een sport van om te spuwen en te hoesten in de richting van politiemensen met de mededeling dat ze corona hebben. Dit is een trend waarover onze collega's zich uiteraard veel zorgen over maken. Wij vrezen dat, als er niet zeer kordaat wordt op gereageerd door zowel de bestuurlijke overheid als justitie, deze trend zich ongestraft kan uitbreiden naar bepaalde buurten in grote en centrumsteden. Een strenge aanpak is dringend nodig.'Agenten die bespuwd worden, hebben een groter risico besmet te worden met het coronavirus. Hoe zit het met extra beschermende maatregelen? Houssin: 'Er zijn beschermingsmiddelen voorhanden, maar ze zijn wel schaars. En al zeker de mondmaskers die een betere bescherming bieden. Deze waren in het begin slechts in zeer kleine aantallen voorhanden, waardoor er al snel een stockbreuk was. Nu zijn er de voorbije dagen via de Federale Politie bijkomende middelen aangekomen, maar die blijven over het algemeen schaars. Zo krijgen we berichten vanuit sommige zones dat er slechts één chirurgisch mondmasker - hetgeen dan ook nog een vals gevoel van veiligheid geeft - voorhanden is per persoon. En die moeten ze dan voor de volgende dagen bewaren in hun kast. Ondertussen werden wel bijkomende beschermingsmiddelen besteld. Maar we houden ons hart vast. Uiteraard dient er prioriteit gegeven te worden aan de zorgsector, want ook daar is er een schaarste. Maar men mag niet vergeten dat er nog andere hulpverleners zijn, waaronder de politie, die onder de risicogroep mag gerekend worden. Denk maar aan de transmigrantenproblematiek, aan de grenscontroles waar er toch op korte afstand contact is met de geverbaliseerde, aan het ziekenvervoer van gedetineerden, noem maar op... De kers op de taart is nu dat de overheid overweegt om politiemensen in te zetten in de gevangenissen om de zieke cipiers te vervangen. Wij eisen dan ook dat er betere beschermingsmiddelen, zoals P2 maskers, worden verdeeld voor de taken waar een bijzonder risico aan verbonden is, conform de risicoanalyse.' Burgers moeten in hun kot blijven, en zij die hardleers zijn, kunnen zich sinds kort verwachten aan een boete die meteen te betalen is. Politieagenten mogen nu bij het vaststellen van een overtreding immers tot een onmiddellijke inning overgaan. Houssin: 'De toestand is zo ernstig dat er inderdaad drastische maatregelen nodig zijn. Als ik de verhalen hoor van wat sommige mensen nog steeds uitspoken, zoals houseparty's, straatfeesten, invoer van softdrugs, kat en muis spelen met de politie,... Dan denk ik inderdaad dat voor die minderheid van slechte leerlingen harde en strenge maatregelen moeten genomen worden.' In Antwerpen werd een bioresponsteam in het leven geroepen voor coronagerelateerde incidenten. Moet dat navolging krijgen in andere steden en gemeentes? Houssin: 'In Antwerpen heeft men voor ieder fenomeen al een speciaal team.... Ik zal daar verder niet veel commentaar op geven.' Waar hebben politiekorpsen op dit moment het meest behoefte aan?Houssin: 'Beschermingsmiddelen, initiatieven die ook het welzijn van de politiemensen ten goede komen en duidelijke richtlijnen. En... vooral veel steun van hun leidinggevenden. Want helaas hebben we ook moeten vaststellen dat er ook daar een paar slechte leerlingen zijn die de federale richtlijnen niet willen uitvoeren. We hebben dan ook gevraagd aan de minister om ook daar gepast op te reageren.'