De voorbije dagen hebben grote aantallen agenten die opgevorderd waren voor de Europese en de Euraziatische top, zich ziek gemeld. ACV Politie steunt de actie. 'Dit is een reactie, niet bij de vakbonden maar rechtstreeks vanop de werkvloer, tegen arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen,' zegt secretaris Joery Dehaes.

'Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij ons statuut, ons ziektestelstel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij op die manier de druk nog meer.'

Dat agenten zich massaal ziek melden, is volgens Dehaes des te opmerkelijk 'omdat politiemensen een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Er werd dus voor velen een grens overschreden.'

De vakbondsleider verwijst naar een gesloten Facebook-groep die onder politiemensen werd opgericht. 'Die telt op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden. De onderlinge steun in die groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe.'

Ultimatum

ACV Politie spreekt dreigende taal en waarschuwt voor meer acties. 'Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen, maar ontloopt zijn eigen verantwoordelijkheid met een steeds toenemende snelheid. Onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten.

'Wij reiken de minister voor de laatste maal de hand in de hoop, in een ultiem voorstel om met ons rond de tafel te zitten en een einde te maken aan de onzekerheden die ons boven het hoofd hangen en een goed werkende politiedienst uit te bouwen.'

'Vandaag is een eerste bom ontploft. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze steunen,' besluit Dehaes.

Vier dossiers

Jambon reageerde intussen in de Kamer. Hij heeft geen begrip voor de actie, en vroeg ook de top van de federale en lokale politie om correcte informatie te verspreiden over een aantal dossiers die aan de basis liggen van sociale onrust binnen het politiekorps. Hij kreeg van verschillende fracties vragen voorgeschoteld en de oppositie liet zich scherp uit. Dat meldt persagentschap Belga.

De minister erkende dat de werkdruk voor de politie de afgelopen dagen, weken en maanden erg hoog is geweest. Vier concrete dossiers liggen volgens hem aan de basis van de onrust.

Zo is er de hervorming van het ziektekapitaal. Dat komt neer op de niet-opgenomen ziektedagen die iemand kan opsparen doorheen zijn carrière. Hij bevestigde dat de hervorming ook voor de politie zal gelden, maar dat hij de vakbonden heeft duidelijk gemaakt dat er plaats is voor overgangsmaatregelen.

Wat de capaciteit betreft - een oud zeer - gaat aan het einde van het jaar een nieuwe rekruteringsprocedure van start, waarvoor ook budgetten worden vrijgemaakt.

Jambon zei ook de ontevredenheid van de vakbonden over de verloning niet te snappen. Er was immers een akkoord van drie van de vier vakbonden om het loon voor heel wat agenten volgend jaar op te krikken. Bovendien wordt niet geraakt aan het regime voor de weekends en de overuren, verzekerde de vicepremier.

Hij gaf tot slot aan dat elke suggestie om geweld tegen de politie aan te pakken, werd geïmplementeerd of binnenkort wordt geconcretiseerd. 'Mijn deuren staan open voor bijkomende maatregelen', aldus nog Jambon.

De voorbije dagen hebben grote aantallen agenten die opgevorderd waren voor de Europese en de Euraziatische top, zich ziek gemeld. ACV Politie steunt de actie. 'Dit is een reactie, niet bij de vakbonden maar rechtstreeks vanop de werkvloer, tegen arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen,' zegt secretaris Joery Dehaes.'Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij ons statuut, ons ziektestelstel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij op die manier de druk nog meer.'Dat agenten zich massaal ziek melden, is volgens Dehaes des te opmerkelijk 'omdat politiemensen een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Er werd dus voor velen een grens overschreden.' De vakbondsleider verwijst naar een gesloten Facebook-groep die onder politiemensen werd opgericht. 'Die telt op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden. De onderlinge steun in die groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe.'ACV Politie spreekt dreigende taal en waarschuwt voor meer acties. 'Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen, maar ontloopt zijn eigen verantwoordelijkheid met een steeds toenemende snelheid. Onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten. 'Wij reiken de minister voor de laatste maal de hand in de hoop, in een ultiem voorstel om met ons rond de tafel te zitten en een einde te maken aan de onzekerheden die ons boven het hoofd hangen en een goed werkende politiedienst uit te bouwen.''Vandaag is een eerste bom ontploft. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze steunen,' besluit Dehaes.