De gemiddelde leeftijd van de deelnemende politieke journalist is 42 jaar, 81 pct is man, en ze werken gemiddeld al 18 jaar als journalist. Van journalisten wordt vaak gezegd dat ze politiek links zijn. Dat leidt soms ook tot de kritiek dat hun linksheid in hun berichtgeving doorschemert en dat er geen neutrale journalistiek wordt bedreven. Daarom vroegen de enquêteurs aan de deelnemers hoe ze hun eigen politieke opvattingen op een schaal van links (0) naar rechts (10) zouden plaatsen. Ze stelden die vraag eerder al in een gelijkaardige survey die ze onder dezelfde groep journalisten afnamen in 2006 en kunnen dus nagaan of er een evolutie is doorheen de tijd. Anno 2018 plaatst de gemiddelde respondent zich op 4,32 op de links-rechts-schaal. Wetende dat 5 het midden van de schaal is, betekent dit dat de gemiddelde journalist zich net links van het centrum plaatst. In 2006 was de zelfplaatsing iets linkser, met een gemiddelde score van 4,07. Dus het lijkt er op dat de journalisten zich nu iets minder links definiëren dan twaalf jaar geleden. De enquêteurs stelden de journalisten ook de vraag hoe het zit met het publiek van hun medium. De journalisten percipiëren het publiek van het medium waar ze voor werken als een heel stuk rechtser dan dat ze zichzelf zien. Hun eigen gemiddelde links-rechts-zelfplaatsing was 4,32 maar hun publiek plaatsen ze gemiddeld op 5,56, wat dus een stuk meer aan de rechterzijde is. (Belga)

De gemiddelde leeftijd van de deelnemende politieke journalist is 42 jaar, 81 pct is man, en ze werken gemiddeld al 18 jaar als journalist. Van journalisten wordt vaak gezegd dat ze politiek links zijn. Dat leidt soms ook tot de kritiek dat hun linksheid in hun berichtgeving doorschemert en dat er geen neutrale journalistiek wordt bedreven. Daarom vroegen de enquêteurs aan de deelnemers hoe ze hun eigen politieke opvattingen op een schaal van links (0) naar rechts (10) zouden plaatsen. Ze stelden die vraag eerder al in een gelijkaardige survey die ze onder dezelfde groep journalisten afnamen in 2006 en kunnen dus nagaan of er een evolutie is doorheen de tijd. Anno 2018 plaatst de gemiddelde respondent zich op 4,32 op de links-rechts-schaal. Wetende dat 5 het midden van de schaal is, betekent dit dat de gemiddelde journalist zich net links van het centrum plaatst. In 2006 was de zelfplaatsing iets linkser, met een gemiddelde score van 4,07. Dus het lijkt er op dat de journalisten zich nu iets minder links definiëren dan twaalf jaar geleden. De enquêteurs stelden de journalisten ook de vraag hoe het zit met het publiek van hun medium. De journalisten percipiëren het publiek van het medium waar ze voor werken als een heel stuk rechtser dan dat ze zichzelf zien. Hun eigen gemiddelde links-rechts-zelfplaatsing was 4,32 maar hun publiek plaatsen ze gemiddeld op 5,56, wat dus een stuk meer aan de rechterzijde is. (Belga)