In het Vlaams Parlement is het geduld op met onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi, die al sinds oktober vorig jaar niet meer deelneemt aan de werkzaamheden en de afgelopen weken opnieuw een ziektebriefje indiende om tot eind dit jaar thuis te blijven. Daardoor behoudt ze een nettoloon van 5.700 euro. Een rondvraag van Het Laatste Nieuws leert dat er bij de politieke partijen in het Vlaams Parlement consensus is om daar iets aan te doen. De kwestie werd gisteren besproken op het Uitgebreid Bureau. Dat is het dagelijks bestuur van het parlement, waar alle fractievoorzitters, de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement aan deelnemen. De grote moeilijkheid is juridisch. Een parlementslid is verkozen door de kiezer en is geen werknemer van het Vlaams Parlement. Het bestuur van het parlement heeft daarom nauwelijks gezag over een parlementslid, zoals een werkgever dat wel heeft over een werknemer. Het ligt daarom niet eenvoudig sancties op te leggen die op het loon ingrijpen. Een in juni gevraagd advies over de vraag of het parlement een controle-arts mag sturen naar El Kaouakibi zou er volgende week zijn. Een van de voorstellen - ingediend door Vooruit - wil parlementsleden alvast qua inkomsten bij ziekte gelijk schakelen met werknemers. Na dertig dagen afwezigheid zouden parlementsleden dan terugvallen op zestig procent van de wedde, wat neerkomt op 3.600 euro netto, zonder onkostenvergoeding. (Belga)

In het Vlaams Parlement is het geduld op met onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi, die al sinds oktober vorig jaar niet meer deelneemt aan de werkzaamheden en de afgelopen weken opnieuw een ziektebriefje indiende om tot eind dit jaar thuis te blijven. Daardoor behoudt ze een nettoloon van 5.700 euro. Een rondvraag van Het Laatste Nieuws leert dat er bij de politieke partijen in het Vlaams Parlement consensus is om daar iets aan te doen. De kwestie werd gisteren besproken op het Uitgebreid Bureau. Dat is het dagelijks bestuur van het parlement, waar alle fractievoorzitters, de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement aan deelnemen. De grote moeilijkheid is juridisch. Een parlementslid is verkozen door de kiezer en is geen werknemer van het Vlaams Parlement. Het bestuur van het parlement heeft daarom nauwelijks gezag over een parlementslid, zoals een werkgever dat wel heeft over een werknemer. Het ligt daarom niet eenvoudig sancties op te leggen die op het loon ingrijpen. Een in juni gevraagd advies over de vraag of het parlement een controle-arts mag sturen naar El Kaouakibi zou er volgende week zijn. Een van de voorstellen - ingediend door Vooruit - wil parlementsleden alvast qua inkomsten bij ziekte gelijk schakelen met werknemers. Na dertig dagen afwezigheid zouden parlementsleden dan terugvallen op zestig procent van de wedde, wat neerkomt op 3.600 euro netto, zonder onkostenvergoeding. (Belga)