Wie volgt Wouter Beke op als minister?

Wouter Beke (CD&V) © Belga Image

De CD&V-top wil dit weekend beslissen wie Wouter Beke opvolgt als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De kans dat Hilde Crevits doorschuift naar die positie, zoals her en der wordt gesuggereerd, lijkt klein, want Crevits zou absoluut Landbouw in haar takenpakket willen houden. Het Limburgse parlementslid Vera Jans wordt zondag in de partij het vaakst genoemd als kanshebber.

Voorzitter Joachim Coens vergadert dit weekend met de ministers van de partij over een ’totaalpakket’. Vlaams minister Wouter Beke moet hoe dan ook worden vervangen.

Maar wellicht moet ook voor de positie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie een nieuwe naam worden gezocht. Behoudens verrassingen wordt Sammy Mahdi in juni immers de nieuwe voorzitter van de christendemocraten. Mahdi wordt dit weekend dan ook van nabij betrokken bij de keuze van de nieuwe namen.

Maandag komt de partijraad samen voor een ‘bindend advies’ voor de opvolging van Beke. Als alles vlot verloopt, kan zijn opvolger dan woensdag de eed afleggen in het Vlaams Parlement. De kans dat minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits zou doorschuiven naar Welzijn lijkt klein. Volgens bronnen binnen de partij wil Crevits absoluut Landbouw behouden, omdat dat thema voor CD&V momenteel erg gevoelig ligt. De sector protesteert tegen het stikstofakkoord van de regering, dat een aantal bedrijven zou verplichten om te sluiten.

Vera Jans wordt zondag het vaakst genoemd in de partij. Het parlementslid komt uit de juiste provincie, Limburg, en is plaatsvervangend lid in de commissie Welzijn.

In De zevende dag op Eén werd ook Margot Cloet gepolst. Cloet is gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, maar was in het verleden kabinetschef van toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Cloet reageerde ontkennend. ‘Dat is vandaag niet aan de orde’, zei ze. ‘Ik doe mijn werk heel graag en ben heel trots dat ik voor deze sectoren het woord mag voeren en inhoudelijk heel hard op zoek mag gaan. Dus ik zit goed waar ik zit.’

Lees ook een analyse van Walter Pauli: Wouter Beke, de laatste christendemocraat

Partner Content