‘Wie ook Open VLD-voorzitter wordt, hij zal 0,0 procent macht hebben’

Op zaterdag 23 september weet interim-voorzitter Tom Ongena of hij het woordje ‘interim’ uit zijn jobomschrijving mag schrappen. Ondertussen ligt de procedure van de Open VLD-voorzittersverkiezingen onder vuur, waardoor Vlaams Parlementslid Els Ampe uit het partijbestuur stapte.