Zaak-Rousseau: ‘Vieze smaak blijft achter dat de journalist partij gekozen heeft’

‘De vraag rijst of het een journalist wel toekomt justitie aan het werk te zetten in een aangelegenheid waarmee zijn redactie journalistiek niets kan noch wil aanvangen, wegens ‘al te licht’’, schrijft Pol Deltour over de manier waarop de media zijn omgegaan met de zaak-Rousseau. ‘Journalisten horen bij hun rol te blijven en die is: sereen, onafhankelijk en correct berichten.’