Vlaams Belang trekt voorstel van ordonnantie over verbod op onverdoofd slachten terug

Dominiek Lootens-Stael © Belga

Brussels parlementslid voor Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael trekt zijn voorstel van ordonnantie voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten in.

Hij wil hiermee voorkomen dat het verbod er niet zou komen omdat zijn voorstel deel zou uitmaken van het verslag van de commissie dat in de plenaire vergadering ter stemming wordt voorgelegd.

De commissie Leefmilieu heeft de voorbije weken een hele reeks hoorzittingen gehouden over het onverdoofd slachten naar aanleiding van een aantal voorstellen van ordonnantie, dat van Lootens, dat van de N-VA-fractie en tot slot dat van de meerderheidspartijen DéFI, Ecolo, Groen en Open VLD. Die laatste tekst kwam er nadat binnen de Brusselse regering geen akkoord gevonden werd over het onderwerp. 

Doordat in de commissie een aantal fracties geen stemrecht hebben en andere zoals de PS oververtegenwoordigd zijn, zal het voorstel van DéFI en co wellicht geen meerderheid halen in de commissie. De kans bestaat evenwel dat er in de plenaire vergadering wel een meerderheid zal zijn. 

Concreet zal de commissie Leefmilieu woensdag stemmen over de verschillende voorstellen over het onverdoofd slachten. De tekst van DéFI, de groenen en Open VLD zal daar wellicht geen meerderheid halen, net zoals de andere teksten. De procedure voorziet dan dat de plenaire vergadering stemt over het verslag van de commissie. Ofwel wordt het verslag goedgekeurd en is het verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest van de baan; ofwel wordt het verslag verworpen en verhuist het voorstel of de voorstellen terug naar de commissie. Maar de meerderheid van de plenaire kan ook beslissen de bespreking van het voorstel aan te vatten.

‘Ik wil vermijden dat enkele voorstanders van het verbod op onverdoofd slachten het verslag van de commissie niet zouden wegstemmen omdat ze zo de indruk zouden wekken dat ze achter een voorstel van Vlaams Belang staan. Wat voor mij van belang is, is dat in het Brussels Gewest onverdoofd slachten verboden wordt. Ook al kan ik mij niet volledig vinden in het voorstel van DéFI, de groenen en Open VLD’, verantwoordt Lootens zijn beslissing om zijn voorstel in te trekken.

Partner Content