Vincent Van Quickenborne: ‘Geen fiscale hervorming bij belastingverlaging voor werklozen en leefloners’

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) © Belga

In de geplande fiscale hervorming waar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan sleutelt mag er geen belastingverlaging zitten voor werklozen en leefloongerechtigden, “anders komt er voor ons geen fiscale hervorming”. Dat heeft Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne zondag gezegd bij VTM NIEUWS.

CD&V-minister Van Peteghem werkt volop aan een nieuw voorstel voor de geplande fiscale hervorming. De federale regering wil daar nog voor de zomer een akkoord over vinden. Van Peteghem stelde zijn plannen een tijd geleden al voor aan de pers, maar ze botsten meteen ook binnen de eigen meerderheid op kritische opmerkingen en discussie.

Open VLD trekt bij monde van vicepremier Vincent Van Quickenborne alvast een duidelijke rode lijn. Volgens de Vlaamse liberalen is iedereen het erover eens dat het verschil tussen werken en niet-werken groter moet worden. Een hervorming waarbij er een belastingverlaging zou komen voor werkzoekenden en leefloongerechtigden is volgens Van Quickenborne dan ook “hoogst problematisch”. “Als men vasthoudt aan een belastingverlaging voor leefloners en werklozen, dan komt er voor ons geen fiscale hervorming”, stelde de Open VLD-minister fors in de VTM-studio.

Van Quickenborne kwam ook terug op de discussie over zijn collega van Groen Petra De Sutter. Zij ligt al de hele week onder vuur, omdat twee medewerkers van haar kabinet betaald worden door Bpost en er risico zou zijn op belangenvermenging.

Volgens Van Quickenborne is De Sutter “een capabele en integere dame” die de opdracht heeft gekregen om “de stal uit te mesten”. Maar volgens Van Quickenborne bewijst de hele discussie over de Bpost-medewerkers het bestaan van een “ongezonde situatie” van een overheid die tegelijk aandeelhouder is binnen een bedrijf en tegelijk controles moet uitvoeren. “Het gevolg is belangenvermenging”, aldus Van Quickenborne. Hij verwijst ook naar een gelijkaardige situatie bij Proximus. “Vroeg of laat, en wat ons betreft liever vroeger dan later, moet de overheid zich terugtrekken uit die bedrijven.”

In De Zevende Dag nam Groen-covoorzitter Nadia Naji het op voor haar partijcollega. Naji behoudt het volledige vertrouwen in De Sutter en ze is er ook van overtuigd dat haar vicepremier in de federale regering de storm zal overleven. “Petra zal dit overleven en in alle transparantie antwoorden bieden in het parlement donderdag”, aldus Naji.

Partner Content