‘Ventilus moet bovengronds’, vindt Bart Somers

Bart Somers © Belga

De nieuwe hoogspanningslijnen van het Ventilusproject moeten bovengronds. Dat zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) in een interview met De Standaard.

Het Ventilusproject, een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshore-windenergie aan land moet krijgen, stuit al jaren op protest in een aantal West-Vlaamse gemeenten. Ventilus verloopt immers deels via bestaande hoogspanningslijnen, maar omvat ook kilometers aan nieuwe bovengrondse lijnen, parallel met de E403. De burgemeesters van de betrokken gemeenten ijveren ervoor de leidingen ondergronds te trekken.

De intendant van het Ventilusproject, Guy Vloebergh, zei eerder deze week al dat de leiding wat hem betreft bovengronds zou moeten. ‘Als je een robuust, toekomstgericht elektriciteitsnet wil bouwen in ons land, is een bovengrondse leiding op dit ogenblik technisch de enige mogelijke oplossing voor het Ventilusproject’, zei hij. Hij riep de regering op een keuze te maken.

‘Het rapport van de intendant is deze week openbaar gemaakt. Iedereen kan het lezen’, zegt Somers. ‘Het is tamelijk duidelijk, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Als je uitgaat van de bevoorradingszekerheid, de stabiliteit van het net, de energieonafhankelijkheid en de klimaattransitie, dan is er maar één keuze mogelijk: Ventilus moet bovengronds, waardoor je zelfs andere leidingen kunt afbreken. En het is nog eens miljarden goedkoper ook. Dat zijn doorslaggevende, wetenschappelijk onderbouwde, argumenten.’

Partner Content