Stikstofdecreet: Vlaamse regering laat opmerkingen Raad van State juridisch onderzoeken

Jan Jambon, Vlaams minister-president. © Belga

De Vlaamse regering laat het vernietigende advies van de Raad van State op het stikstofdecreet van N-VA en Open VLD grondig juridisch onderzoeken. Dat is dinsdagochtend afgesproken op de ministerraad, zegt minister-president Jan Jambon. Het is de bedoeling om nadien “met een gemengde groep van regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden” tot een “gedragen oplossing” te komen.

De Raad van State waarschuwde gisteren/maandag in een niet-bindend advies voor de ongelijke behandeling in het stikstofdecreet dat N-VA en Open VLD indienden zonder coalitiepartner CD&V. De demarche was het gevolg van de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de nieuwe ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Het advies van de Raad van State “stemt tot nederigheid en verantwoordelijkheid”, verklaarde minister-president Jan Jambon dinsdag na afloop van de extra ministerraad die hij bijeenriep over het dossier. “Het toont aan dat, gelet op de complexiteit, het grote gelijk in dit dossier niet bestaat”. 

De Vlaamse regering heeft op het crisisberaad een werkwijze afgesproken. Het advies wordt nu eerst grondig juridisch onderzocht. In eerste instantie moet een jurist van het departement Omgeving een inventaris van de opmerkingen van de Raad van State opmaken en overleggen met drie externe juristen die mogelijke oplossingen moeten uitwerken. De regering zal die pistes vervolgens bespreken met “een gemengde groep van regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden”, om zo “tot een gedragen oplossing te komen”, aldus Jambon.

Een timing wordt daar niet op geplakt, al moet het volgens bronnen wel “snel” gaan. De minister-president waarschuwt in dat verband voor de dreigende grote impact “op de activiteiten van alle Vlamingen, gaande van de gewone burger tot de grootste industrieel”.

De vraag is of het stikstofdrecreet van N-VA en CD&V nog te redden valt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verklaarde voor de ministerraad dat het advies van de Raad van State niet per se inhoudt dat alles van tafel moet worden gehaald. “Er zijn opmerkingen, die kunnen we er uithalen en verder onderbouwen”, zei ze.

Bij de CD&V betwijfelen ze dan weer of de tekst nog voldoende bij te schaven valt met amendementen en klinkt het dat de regering het “doodlopend spoor” beter kan verlaten. Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens verklaarde dinsdagochtend al dat de politiek “terug naar de tekentafel moet” voor een nieuw stikstofdecreet. “Dit is niet op te lossen met wat lapwerk, men moet van op de grond een nieuw decreet bouwen, samen de hele aanpak herdenken, met betrokkenheid van alle belanghebbenden.”

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft dinsdag beslist om morgen/woensdag een actualiteitsdebat over het advies  van de Raad van State (en de mogelijke gevolgen van dat advies) te organiseren.

Boerenbond: ‘Politiek moet terug naar de tekentafel’

De politiek moet helemaal terug naar de tekentafel voor een nieuw stikstofdecreet. Er is snel een oplossing nodig voor alle landbouwers, kmo’s en industriële bedrijven die hun vergunning binnenkort zien aflopen en die geen enkel kader hebben voor een verlenging. Dat zegt Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond, nu de Raad van State waarschuwt voor ongelijke behandeling in het stikstofdecreet.

“We zien vele van onze eerder gemaakte opmerkingen terug in het advies. Denk maar aan de impactscore, de piekbelasters, de aanpak in het Turnhouts Vennengebied en de vergunningsdrempels die amper toepasbaar zijn. Dit is niet op te lossen met wat lapwerk, men moet van op de grond een nieuw decreet bouwen, samen de hele aanpak herdenken, met betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wij zijn klaar om met open vizier en oplossingsgerichte voorstellen aan tafel te komen. We hebben al veel gedaan en willen nog veel meer doen”, zegt Lode Ceyssens dinsdag in een reactie. “De landbouwsector wil zijn verantwoordelijkheid nemen. De uitstoot kunnen we verder verminderen op een manier waarop we een sociaaleconomisch bloedbad in de Vlaamse agrovoedingsketen, te beginnen bij onze boeren, vermijden. De vergunningverlening voor de hele Vlaamse economie moet weer op de rails. Dat kan alleen als de politiek en de sector samenwerken”, besluit Ceyssens.

Ook Groene Kring, de jongerenorganisatie van de Vlaamse land- en tuinbouw, herkent de kritiek van de Raad van State. Jonge boeren zijn nu twee jaar verloren, klinkt het. De sector moet mee aan tafel om een decreet uit te werken dat wel werkt. “Wij vragen al twee jaar om stikstofbeleid dat perspectief voor jonge boeren combineert met de nodige verduurzaming. Jonge boeren hebben nu al te veel tijd verloren en dreigen dat opnieuw te moeten doen”, aldus ondervoorzitter Maarten Moermans.

Natuurpunt: ‘Advies Raad van State bevestigt dat structurele oplossing nodig is’

Het advies van de Raad van State over het stikstofdecreet toont aan dat een structurele oplossing voor het probleem noodzakelijk is. De realisatie van meer robuuste en gezonde natuur moet daarbij centraal staan, zo stelt Natuurpunt dinsdag in een reactie. Een versoepeling van het beleid is volgens de milieuorganisatie niet aan de orde.

“De Raad van State maakt een aantal terechte opmerkingen. Ze vragen echter geen versoepeling of afzwakking van het decreet, wel een voortzetting van het huiswerk”, zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt.  “Het wordt een stevige uitdaging, maar op korte termijn is er geen alternatief. De regering moet hiermee aan de slag”, klinkt het nog. “De stikstofdepositie moet structureel dalen en dat kan enkel via een decreet, niet door individuele passende beoordelingen.”

Natuurpunt verwacht daarom dat de Vlaamse regering doorzet met het decreet. “De grote meerderheid van onze Europese natuur is er slecht aan toe. Een laks vergunningenbeleid in het verleden, maar ook een enge kijk op natuur en een structureel gebrek aan investeringen in natuurherstel, hebben daartoe bijgedragen. Een decreet blijft daarom nodig”, besluit Ramaekers.

Partner Content