Sp.a en ngo’s zien nog gaten in vernieuwd Vlaams wapenhandeldecreet

© Getty Images/iStockphoto

Oppositiepartij sp.a en een reeks ngo’s plaatsen kanttekeningen bij het vernieuwde Vlaamse wapenhandeldecreet dat dinsdag besproken wordt in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Met name de vaak onbekende eindgebruiker is de sp.a en de ngo’s een doorn in het oog.

De commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement bespreekt (en stemt wellicht) dinsdagmiddag een aanpassing van het Vlaamse wapenhandeldecreet. Het gaat vooral om een aantal technische bijsturingen die bedoeld zijn om het bestaande decreet te ‘optimaliseren’. Zo komt er bijvoorbeeld een hervorming van de controle op de doorvoer van wapens. Daarbij is het de bedoeling om voortaan ook goederen die zonder overlading of herlading via Vlaanderen worden getransporteerd te controleren. Zo kan er effectiever opgetreden worden tegen illegale wapentransporten.

De meest in het oog springende nieuwigheid is wellicht de mogelijkheid dat de regering zelf een Vlaams wapenembargo kan voorzien wanneer de uitvoer in strijd zou zijn met het wapenhandeldecreet, bijvoorbeeld wanneer het gaat om uitvoer naar landen die in oorlog zijn of de mensenrechten schenden.

Die mogelijkheid is volgens Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) zeker “een stap vooruit”. Maar zij wil dat de regering meteen “de daad bij het woord voegt” en meteen een embargo instelt tegen Saudi-Arabië. “Dat land is in Jemen in een bloedige oorlog verwikkeld en is de grootste financier van het extremistisch salafisme”, klinkt het. Soens dient alvast zelf opnieuw een resolutie in om aan te dringen op zo’n embargo.

Daarnaast bevat het vernieuwde decreet volgens Soens nog meer “pijnpunten”, zoals de gebrekkige controle op de eindgebruiker. Het blijft vaak te onduidelijk waar de goederen of wapens terechtkomen. Eerder noemde het Vlaams Vredesinstituut dat ook al de achilleshiel van de Vlaamse wapenhandel.

Ook een reeks ngo’s (o.a. Broederlijk Delen en Vredesactie) vraagt een betere controle op de eindgebruiker. “De achterdeur staat wagenwijd open”, klinkt het. “De wapenexport naar Saudi-Arabië en andere problematische bestemmingen blijft via een ommetje dus een realiteit, ook onder een herwerkt decreet”, stellen de ngo’s. Zij vragen een betere controle. “Vlaanderen moet zelf de verantwoordelijk opnemen voor waar haar wapens terecht komen.”

Partner Content