Sp.a: ‘Cynisch dat net Open Vld met kaaimantaks voor vakbonden komt aanzetten’

© Belga

In een reactie op het voorstel van Open Vld’er Luk Van Biesen om ook vakbonden en politieke partijen een kaaimantaks op te leggen, roept sp.a de Open Vld op om “de échte gaten in de kaaimantaks te dichten”.

Het wetsvoorstel draait om de zogenaamde kaaimantaks: de belasting op winst via buitenlandse rekeningen of beleggingen. Op dit moment moeten feitelijke verenigingen hun buitenlands geld niet aangeven en daar dus ook geen belastingen op betalen. Ze worden wel belast op de winsten die ze op Belgische rekeningen parkeren.

Sp.a wijst erop dat er in ons land tienduizenden feitelijke verenigingen actief zijn, zoals sportclubs, kookclubs en toneelverenigingen. Ze zijn fiscaal transparant én de leden van een feitelijke vereniging kunnen geen euro uit de feitelijke vereniging halen, klinkt het. “Een feitelijke vereniging is daarom zinloos als constructie voor belastingontwijking”, zegt Peter van Vanvelthoven. “Je zal er geen belastingontwijking vinden, en al zeker geen constructies met belastingparadijzen.

Wat Open Vld’er Luk Van Biesen voorstelt, is een nutteloze maatregel.” “Open Vld stelt die maatregel voor alleen om eens uit te kunnen halen naar de vakbonden”, zegt Vanvelthoven. “Deze uitbreiding van de kaaimantaks zal nul euro opleveren. (…) Het is onwaarschijnlijk cynisch dat net Open Vld hiermee komt aanzetten, terwijl zij het dichten van de échte achterpoortjes in de kaaimantaks tegenhouden – waar de Fernand Huts’en van deze wereld gretig gebruik van maken.”

Sp.a klaagt aan dat de zogenaamde dubbelstructuren niet onder de kaaimantaks vallen en dat uitkeringen van trusts onbelast blijven. De partij diende wetsvoorstellen in om die “loopholes” te dichten. “Als het Open Vld menens is met de kaaimantaks en met eerlijke fiscaliteit dan stemt ze best onze voorstellen mee. In het andere geval is het triest te zien dat een partij als Open Vld zich ook leent voor het gebruik van inhoudsloze argumenten om delen van deze samenleving in een slecht daglicht te stellen en te destabiliseren”, klinkt het.

Partner Content